Skip to main content

Svetovni dan varnosti hrane 2020

DOBRODOŠLICA:

  • predsedujoča doc. dr. Elizabeta Mičović in prof. dr. Peter Raspor
  • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
  • dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republika Slovenija
  •  

predstavitev programa 2. konference in namena WFSD 2020:

Predstavitve
predsedujoča/chairs: Matjaž Guček in prof. dr. Peter Raspor

Izzivi na področju varnosti hrane v povezavi s spremembami dobavnih oziroma oskrbnih verig kot posledico epidemije COVID-19 / Food safety challenges related to changes in supply chains due to the COVID-19 epidemic
dr. Jernej Drofenik, v. d. generalnega direktorja, UVHVVR, Ljubljana

EFSA, Codex Alimentarius in varnost hrane v izrednih razmerah/ EFSA, Codex Alimentarius and food safety in emergencies
dr. Blaža Nahtigal, UVHVVR

Analitična in diagnostična orodja za zagotavljanje učinkovite mikrobiološke varnosti živil v izrednih razmerah / Analytical and diagnostic tools to ensure effective microbiological safety of food in emergency situations 
prof. dr. Darja Barlič Maganja in sod., FVZ-UP, Izola

Kako obvarovati predelavo hrane pred incidenti, ki jih prinašajo epidemije?/ How to protect food processing from incidents caused by epidemics?
prof. dr. Sonja Smole Možina in sod., UL-BF, Ljubljana

Izzivi za usposabljanje o higieni živil v izrednih razmerah / Challenges for food hygiene training in emergencies
doc. dr. Mojca Jevšnik in sod., UL- ZF, Ljubljana

 

Predstavitve/Presentations – II.
predsedujoča/chairs: dr. Janez Posedi in prof. dr. Peter Raspor

Vpliv platforme »Eno zdravje/ONE HEALTH« na zagotavljanje varne oskrbe z živili živalskega izvora / The impact of the ONE HEALTH platform on ensuring the safe supply of food of animal origin
prof. dr. Olga Rojs Zorman in sod., UL-VF, Ljubljana

Izzivi za varnost v samooskrbi skupnosti pri porušenih globalnih prehransko oskrbovalnih verigah / Challenges for community self-sufficiency security in broken global food supply chains
prof. dr. Črt Rozman in sod., UM-FKBSV, Maribor

Svetovni dan varne hrane 2020 in dopolnitev Ustave s pravico do prehranske varnosti / World Food Safety Day 2020 and amending the Constitution with the right to food security
Branko Tomažič, državni svetnik

 

Razprava in zaključki/ Discussion and Conclusions

vodita/chairs:
prof. dr. Peter RasporBranko Tomažič,

priprava zaključkov/conclusions:
prof. dr. Darja Barlič Maganjadoc. dr. Mojca Jevšnikdr. Blaža Nahtigal in prof. dr. Peter Raspor.


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA