Skip to main content

Uresničevanje človekovih pravic invalidov

POZDRAVNI NAGOVORI

Danijel KASTELIC, državni svetnik, podpredsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 

Tina HEFERLE, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije

Breda BOŽNIK, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Borut SEVER, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije 

 

PREDSTAVITVE: 


Človekove pravice invalidov (ČPI)

Jonas RUSKUS, podpredsednik Odbora Združenih narodov za pravice invalidov

dr. Vito Flaker, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

mag. Cveto URŠIČ,  član prvega Odbora Združenih narodov za pravice invalidov

Tanja Dular, Direktorat za invalide, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, invalide in enake možnosti

 

Uresničevanje ČPI skozi programe invalidskih organizacij (IO)

dr. Simona Gerenčen Pegan, Vloga IO pri razvoju na ČP temelječega modela invalidnosti in Mednarodne konvencije o pravicah invalidov

Matej Žnuderl (ZDSSS), Mladen Veršič (ZDGNS), Mateja De Reya (Sožitje), Iztok Mrak (DDS), Zagotavljanje ČPI v praksi prek programov IO (primeri dobre prakse)

Goran Kustura (NSIOS), Zagotavljanje ČPI prek zastopanja skupnih interesov

 

Zagotavljanje sistemske podpore za uresničevanje ČPI

Mateja Toman (DDS), Normativne podlage za uresničevanje ČPI 

Štefan Kušar, Zagotavljanje potrebnih virov za uresničevanje ČPI 

Ivo Jakovljevič (DDS), Spremljanje in nadzor uresničevanja ČPI 

 


Razprava in zaključki.

 

Posvet je povezoval državni svetnik Danijel Kastelic.


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA