Skip to main content

Energetska politika v Sloveniji - trenutno stanje in trendi

POZDRAVNI NAGOVOR

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta


UVODNA PREDSTAVITEV

Mag. Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo

 

PREDSTAVITVE

Mag. Duška Godinadirektorica Agencije za energijo: Stanje oskrbe z električno energijo v Sloveniji

Doc. dr Tomaž Žagar, vodja službe za načrtovanje in nadzor v GEN ebergija, d.o.o.: Vloga energetske možnosti pri razogljičenju energetike

Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE, d.o.o.: Skupine HSE z agilnostjo do zmanjšanja ogljičnega odtisa

Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi, d.o.o.: Priložnosti za prenosno plinovodno infrastrukturo

Prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Štefan": Dolgoročni izzivi raziskav in izobraževanja v energetiki

Mag. Saša Jamšek, ELES, d.o.o.: Prenosno omrežje - vez med proizvodnjo in odjemom tudi v prihodnje

 


SPLOŠNA RAZPRAVA

Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor d.d.: Izzivi nacionalne elektroenergetike

Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

Franc Breznik, predsednik Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Andrej Gnezda, UMANOTERA

Franc Bogovič, evropski poslanec

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o.

Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo

 

Posvet je vodil in povezoval državni svetnik Srečko Ocvirk.


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA