Skip to main content

Energetska politika v Sloveniji - trenutno stanje in trendi

Pozdravni nagovor je podal Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta. Uvodno predstavitev je podal mag. Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo.

Predstavitve:

 • Mag. Duška Godinadirektorica Agencije za energijo: Stanje oskrbe z električno energijo v Sloveniji
 • Doc. dr Tomaž Žagar, vodja službe za načrtovanje in nadzor v GEN ebergija, d.o.o.: Vloga energetske možnosti pri razogljičenju energetike
 • Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE, d.o.o.: Skupine HSE z agilnostjo do zmanjšanja ogljičnega odtisa
 • Marjan Eberlinc, glavni direktor Plinovodi, d.o.o.: Priložnosti za prenosno plinovodno infrastrukturo
 • Prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko Instituta "Jožef Štefan": Dolgoročni izzivi raziskav in izobraževanja v energetiki
 • Mag. Saša Jamšek, ELES, d.o.o.: Prenosno omrežje - vez med proizvodnjo in odjemom tudi v prihodnje

Splošna razprava:

 • Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor d.d.: Izzivi nacionalne elektroenergetike
 • Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG
 • Franc Breznik, predsednik Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Andrej Gnezda, UMANOTERA
 • Franc Bogovič, evropski poslanec
 • Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o.
 • Bojan Kumer, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo

Posvet je vodil in povezoval državni svetnik Srečko Ocvirk.


Novica