Skip to main content

Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna

UVODNA NAGOVORA

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 


PREDSTAVITEV RAZISKAV S PODROČJA ŠTUDENTSKEGA DELA

Janja Hren, mag. soc., Razvoj kompetenc, pridobljenih s študentskim delom

dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Pravna ureditev študentskega dela

mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predstavitev rezultatov raziskave EVROŠTUDENT VI za Slovenijo, s poudarkom na delu študentov

 


PLENARNI DEL:

Kaj pomeni študentsko delo za mlade, za podjetja in za proračun?

 

Klemen Peran, predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), Pomen študentskega dela za mlade

Jože Smole, državni svetnik in generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), Pomen študentskega dela za podjetja

Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus, Sindikati in študentsko delo

Tomo Pavlič, direktor e-Študentskega servisa, Sistem posredovanja študentskega dela in njegov vpliv na proračun

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Trend in viri štipendiranja v Sloveniji

Jadranko Grlić, glavni inšpektor za delo, Inšpektorat RS za delo, Ukrepanje inšpektorata na področju kršitev

 

RAZPRAVA

 


OKROGLA MIZA:

Kaj prinaša prihodnost? Kaj potrebujejo delodajalci, mladi in država?

 

Tilen Božič, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za pravna in sistemska vprašanja

Marko Mikulin, vodja podružnice Workforce/MJob

Klemen Peran, predsednik Študentske organizacija Slovenije (ŠOS)

Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)

Branko Meh, predsednik OZS

predstavnik delodajalcev 

 

Posvet je povezoval državni svetnik Tomaž Horvat, podpredsednik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter član Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA