Skip to main content

Izzivi na področju dimnikarskih storitev

POZDRAVNA NAGOVORA


UREJANJE PODROČJA IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV  

 • Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Franc LenarčičDirektorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Vito Lojk, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor

POGLED KLJUČNIH DELEŽNIKOV NA RAZMERE NA PODROČJU IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV


RAZPRAVA

 • Dejan Mandič, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
 • Janez Novak, Tržni inšpektorat Republike Slovenije
 • Simon Dovrtel, predsednik, Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
 • Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor d.o.o.
 • Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh
 • Ana Jelančič, Snedim d.o.o., Sevnica
 • Jožef Žnidarič, uporabnik dimnikarskih storitev
 • Danilo Brdnik, podpredsednik, Sekcija instalaterjev energetikov pri OZS
 • Franc Jelenc, član upravnega odbora, Sekcija instalaterjev energetikov pri OZS
 • Iztok Konjar, Komunala d.o.o., Idrija 
 • Bojan Brenčič, ABD-dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o.
 • Karel Lipič, predsednik, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG
 • Mateja Badovinac Kikelj, Uprava RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Posvet je vodil in povezoval državni svetnik Bogomir Vnučec.

 

PREDLOGI, STALIŠČA


Štefan Režonja, Dimnikarska družba R.Š.A. Vlek d.o.o. 

Marko Rudman, DCI Dimnik (Predlog spremembe 19. členaSprememba ZDIMSAnaliza števila požarov od leta 2005Požari v enostanovanjskih stavbahPožari v dvostanovanjskih stavbah od 2005 do 2019)


NOVICA, FOTOGALERIJA IN POSNETEK DOGODKA

ZBORNIK POSVETA