Skip to main content

Znakovni jezik za vse

Pozdravni nagovori

mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije


 

Slovenski znakovni jezik v Ustavi Republike Slovenije

Umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo, Matjaž Juhart, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Slovenski znakovni jezik v Republiki Sloveniji, mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti

Mednarodna primerjava v Evropski uniji,  mag. Cveto Uršič, član prvega Odbora OZN za pravice invalidov

Pravice invalidov in Ustava, dr. Jurij Toplak, Pravna fakulteta v Mariboru in Alma Mater Europaea

Slovenski znakovni jezik in Državni zbor, Jani Möderndorfer, poslanec Državnega zbora


 

Slovenski znakovni jezik je jezik

Razvoj slovenskega znakovnega jezika z jezikovnopolitičnega vidika,  dr. Simona Bergoč, Ministrstvo za kulturo, Služba za slovenski jezik

Slovenski znakovni jezik je jezik, dr. Marjetka Kulovec, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Pomen raziskovanja in izobraževanje v slovenskem znakovnem jeziku,  dr. Matic Pavlič, Projekt Pri-ročna slovnica slovenskega znakovnega jezika

40 let razvoja slovenskega znakovnega jezika, Aleksandra Rijavec Škerl, ZDGNS Inštitut za slovenski znakovni jezik

Slovar slovenskega znakovnega jezika in etimološki slovar, Valerija Škof, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za jezikovne elemente

Uporabniki slovenskega znakovnega jezika kot soustvarjalci slovenske jezikovne stvarnosti, dr. Nataša Gliha Komac, ZRC SAZU Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Védenje o slovenskem znakovnem jeziku kot eni izmed možnosti sporazumevanja v slovenščini, dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Slovenski znakovni jezik v luči Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Jasmina Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Slovenski znakovni jezik za vse, Daša Peperko, Inštitut za SZJ Raziskovalna skupina za slovnico slovenskega znakovnega jezika

Učinki znakovnega jezika, Robert Lah Veršič, član Sveta za slovenski znakovni jezik


 

Razprava in zaključki                    

 

Posvet bo moderiral državni svetnik Dane Kastelic.


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA