Skip to main content

Naslovimo prekarnost za boljši jutri

Pozdravna nagovora:

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Predstavitev raziskovalnega projekta »MAPA: Multidisciplinarna Analiza Prekarnega dela – pravni, ekonomski, socialni in zdravstveno varstveni vidiki«

 • prof. dr. Grega Strban, Pravna Fakulteta Univerze v Ljubljani
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Plenarni del: Ali in katere spremembe pravnega okvirja lahko prispevajo k preprečevanju prekarnosti

Družbena odgovornost in vloga gospodarstva pri odpravi prekarnosti:

 • Črt Poglajen, Inštitut za študije prekariata, Ali je vsaka pogodba preko samostojnega podjetja za opravljanje dela, kakršno je značilno za redno delovno razmerje, res tudi prekarno delo?
 • Danijel Lamperger, Obrtna zbornica Slovenije, Obseg in posledice prekarnosti med mladimi
 • Teja Jarc, Sindikat Mladi plus, Prekarnost v 21. stoletju
 • Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije, Prekarno delo – atipične oblike zaposlitve, posebne okoliščine opravljanja dela ali zloraba obstoječih pravnih podlag za opravljanje dela?
 • Jakob Počivavšek, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Odziv članov medresorske delovne skupine

RAZPRAVA

Okrogla miza: Kako lahko v praksi pripomoremo k večji kakovosti delovnih mest

 • Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Gregor Potočar, SAP d.o.o.
 • Goran Lukič, Delavska svetovalnica
 • Igor Antauer, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
 • Lidija Jerkič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

ZAKLJUČNE MISLI POSVETA

Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in vodja Medresorske delovne skupine za načrtovanje in izvedbo ukrepov proti prekarnosti

Posvet bo moderirala Urška Valjavec. 


NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA