Skip to main content

V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Pozdravna nagovora sta podala Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, in Simon Zajc, minister za okolje in prostor.

 

UREJANJE PODROČJA V PRETEKLOSTI ONESNAŽENIH OBMOČIJ 

 

POGLED KLJUČNIH DELEŽNIKOV NA RAZMERE NA PODROČJU V PRETEKLOSTI ONESNAŽENIH OBMOČIJ

 

V razpravi so sodelovali:

 • Janja Sluga, poslanka Državnega zbora 
 • Boris Šuštar, koordinator Civilne iniciative Celje 
 • dr. Neža Finžgar, ENVIT, d.o.o.
 • Mag. Tomaž Ogrin, Alpe Adria Green
 • Dr. Franc Lobnik, Svet za varovanje okolja SAZU
 • Dr. Barbara Lampič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo
 • Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Dr. Matej Maček, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • Jure Tičar, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
 • Dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije
 • Mag. Janez Topolšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Predloge, mnenja in stališča so predstavili:

 


Novica, fotogalerija in video posnetek posveta
Gradivo: