Skip to main content

Gospodarska diplomacija – mali igralci na globalnem trgu: primer Slovenije in Nizozemske

Mali igralci na globalnem trgu, a z velikimi gospodarskimi ambicijami

Pod okriljem Državnega sveta RS (DS RS) je potekal posvet z naslovom "Gospodarska diplomacija - mali igralci na globalnem trgu: primer Slovenije in Nizozemske", ki ga je organiziral Slovensko - nizozemski poslovni klub. Namen posveta je bil odpreti razpravo, katere so tiste ključne poslovne priložnosti za Slovenijo zunaj njenih geografskih meja. Vitalnega pomena je, da se Slovenija uvrsti med uspešnejše in zanesljivejše trgovske partnerje in tako v polni meri izkoristi svoj gospodarski položaj. Nizozemska in Slovenija imata veliko skupnega in podobnega: sta relativno majhni državi, odvisni od izvoza, strateško dobro umeščeni in imata izobraženo delovno silo, prav zato sta lahko partnersko zanimivi druga drugi in hkrati globalno v svetu, so bili mnenja sogovorniki na posvetu. Poleg predsednika DS RS Alojza Kovšce so se posveta udeležili številni cenjeni gostje: Marc W. van Rijnsoever – predsednik Slovensko - nizozemskega poslovnega kluba, dr. Miro Cerar – zunanji minister RS, Aleš Cantarutti – državni sekretar na ministrstvu RS za gospodarski razvoj, Alenka Suhadolnik – generalna direktorica MZZ za gospodarsko in javno diplomacijo ...

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril, kako zelo pomembna je internacionalizacija slovenskih podjetij ter kako pomembna je lahko vloga, zlasti političnih odločevalcev pri odpiranju vrat podjetjem po svetu. Državni svet se lahko pohvali z odlično ter učinkovito mednarodno politiko, predvsem pa z močno okrepljeno diplomatsko vlogo, ki ima dobre rezultate prav na področju gospodarske diplomacije. Tovrstni posvet znova dokazuje, da je lahko Državni svet stičišče med civilno družbo, gospodarstvom, kulturo in politiko. Tokrat so bile v fokusu priložnosti Slovenije in Nizozemske.