Skip to main content

Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast

V Državnem svetu je bil 4. decembra 2018 posvet z naslovom Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast.

Slovenski delodajalci vse pogosteje poročajo o težavah pri iskanju ustrezno kvalificiranih kadrov. V gospodarstvu je bil doslej v ospredju finančni vidik, počasi pa stopa v ospredje zavedanje o pomenu človeškega kapitala. Prihodnost podjetja, ki se zaveda pomena vseživljenjskega učenja zaposlenih, je uspešnejša. Tega se morajo zavedati tudi vsi zaposleni. Le z ustreznimi kompetencami bodo uspešni na trgu dela in tudi njihova prihodnost bo svetlejša.

 


Gradivo: