Skip to main content

Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje - 2. dan

Dvorana Državnega sveta Republike Slovenije je 14. novembra 2018 drugi dan gostila udeležence mednarodne znanstvene konference z naslovom: Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje, na kateri sta številne predavatelje in udeležence - večina jih je bila iz tujine, uvodoma pozdravila in nagovorila predsednik Državnega sveta RS, Alojz Kovšca in član častnega odbora PEMC in poslanec Državnega zbora, Janez Janša. 

Projekt Temna stran meseca pred dvajsetimi leti je bil odgovor na stalno razstavo: Slovenci v 20. stoletju, ki jo je junija 1996 v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani odprl takratni predsednik Državnega zbora RS. Letos mineva deset let od ustanovitve Študijskega centra za narodno spravo in dvajset let od izida dokumentarnega zbornika Temna stran meseca: Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945-1990 ter postavitve istoimenske razstave. Študijski center za narodno spravo je v sodelovanju z drugimi institucijami pripravil mednarodno znanstveno konferenco kot obeležitev teh obletnic, ki slovenske državljane nagovarjata k ohranjanju spomina na preteklost in iskanju sožitja v prihodnosti.

Drugi dan posveta z mednarodno udeležbo je vključeval predstavnike Evropske platforme spomina in vesti (PEMC), ki združuje 57 članic iz 20 evropskih držav in severne Amerike. Predstavili so izkušnje s totalitarizmi v njihovih državah. Članice platforme so namreč dejavne na področju raziskav, dokumentacije, ozaveščanja in izobraževanja o totalitarnih režimih v Evropi v 20. stoletju.