Skip to main content

Povezani v izobraževanju za naravovarstvo

Programski odbor Konzorcija biotehniških šol Slovenije za naravovarstvo je 25. oktobra 2018, v dvorani Državnega sveta v Ljubljani, organiziral mednarodni posvet z naslovom: "Povezani v izobraževanju za naravovarstvo".

Uvodoma sta zbrane pozdravila in nagovorila državna svetnika, Branimir Štrukelj, predsednik komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Tone Hrovat, predsednik Konzorcija biotehniških šol. Sledili so še nagovori kmetijske ministrice, dr. Aleksandre Pivec, državne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Martine Vuk, državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, Simona Zajca in državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Eve Štravs Podlogar in Centra za poklicno izobraževanje, Elida Bandelja.

Strokovne prispevke je pripravilo kar enajst avtorjev iz Slovenije in tujine.

Šole, članice Konzorcija biotehniških šol Slovenije, se v okviru vseh svojih izobraževalnih in razvojno raziskovalnih aktivnosti neposredno in posredno vključujejo v sektor varstva narave, tako z vidika smotrne rabe naravnih virov ter ohranjanja  narave kot celote in njenih posameznih delov. Posebej  so  pozorni  na vzgojo za kakovostno sobivanje človeka z naravo, znotraj strokovnih panog, ki obvladujejo podeželje in na širši prostor. Neprestano iščejo rešitve, ki bi uspešno povezale cilje zagotavljanja varstva naravnih virov z gospodarskim razvojem naše družbe in širšega okolja.

Na več šolah Konzorcija biotehniških šol Slovenije že desetletje neposredno izvajajo izobraževalne programe za pridobitev naziva naravovarstveni tehnik in inženir naravovarstva.

Cilj konference ni le obeležitev desetletja izobraževanja na področju naravovarstva v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije, temveč tudi odpreti ključna vprašanja o nadaljnjem  razvoju naravovarstvenega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob katerih bomo reševali tako
strokovne kot strateške izzive omenjenega področja in splošnega razvoja v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski uniji.


Gradivo: