Skip to main content

Ob izidu zbornika ŽupanJA

Inštitut za ustavno pravo in Državni svet sta  v četrtek, 18. oktobra 2018, pripravila posvet ob izidu knjige ŽupanJA, ki obravnava podzastopanost žensk na županski funkciji.

"Leta 2004 so bile uvedene kvote in prvič prakticirane za volitve v evropski parlament, leto kasneje še za volitve v občinske in mestne svete, nato pa leta 2006 še za parlamentarne volitve. Po več kot desetih letih lahko danes že opazujemo in vrednotimo rezultate, ki so jih zakonodajne spremembe vnesle v zastopanost spolov v politiki in tudi ocenjujemo upravičenost kvotnega sistema. Spremembe zakonodaje z vpeljavo kvot pa niso zajele volitev v Državni svet, na žalost," je med drugim poudaril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in nadaljeval: "V tem aktualnem, šestem mandatu so bile izvoljene le štiri državne svetnice, kar znaša 10 odstotkov sestave Državnega sveta. Prav vse svetnice prihajajo iz vrst funkcionalnih interesov, kar zagotovo najbolj izpostavlja dejstvo, da v Državnem svetu v vseh mandatih ni bilo zastopnice iz vrst lokalnih interesov - to pa ponovno pritrjuje ugotovitvam pričujočega zbornika o podzastopanosti žensk v političnih procesih na lokalni ravni, saj ta del državnih svetnikov volijo elektorji na lokalnih ravneh, " je v pozdravnem nagovoru povedal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.


Gradivo: