Skip to main content

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri

V dvorani Državnega sveta RS je bila 8. oktobra 2018 že 7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri. Uvodnoma je 150 navzočih nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

Konference se je udeležil tudi minister za zdravje Samo Fakin in drugi številni ugledni gostje, ki so konferenco sklenili z okroglo mizo.

Inovacije na področju zdravstva imajo pomemben vpliv na družbo in posameznika. Inovativna zdravila omogočajo višjo kakovost življenja, podaljšujejo življenjsko dobo, z njihovim razvojem pa farmacevtska industrija prispeva k dvigu družbene blaginje in gospodarski rasti. Raziščite, zakaj osebne in družbene koristi inovativnih zdravil bistveno presegajo njihove stroške.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb je letos že sedmo leto zapored pripravil strateško konferenco Vrednost inovacij, ki je tokrat bo potekala v sodelovanju z Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, JAZMP.

O sedanjih in prihodnjih izzivih na področju zdravstva v Sloveniji - hitro starajoči populaciji, rastočem bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni, programih celostne rehabilitacije bolnikov in novih tehnologijah - so razpravljali ugledni sogovorniki različnih strok.