Skip to main content

Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe

Na posvetu, ki sta ga organizirala Varuh človekovih pravic in Državni svet, so svoja razmišljanja o vprašanjih, povezanih s starejšimi, predstavili predavatelji s področja socialne oskrbe, institucionalnega varstva, medicine in prava, s katerimi smo iskali odgovore na izzive dolgožive družbe. Posvet je bil 27. septembra 2018 v dvorani Državnega sveta.

Prvi del posveta je bil namenjen predstavitvi ukrepov, projektov in dejavnosti, ki so namenjeni pomoči starejšim in izboljšanju kakovosti njihovega življenja, v drugem delu pa je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije predstavil izsledke raziskave na področju prehrane, bolnišničnih okužb in skrbništva, ki jih bodo dopolnila mnenja strokovnjakov z omenjenih področij. Posvetili so se tudi problematiki nasilja nad starejšimi, demenci in skrbi za starejše invalide ter drugih ranljivih skupin starejših.

Navzoče je pozdravil in nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.


Gradivo: