Skip to main content

Financiranje slovenskih občin

Skupnost občin Slovenije in Državni svet Republike Slovenije v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije so 24. septembra 2018 v dvorani Državnega sveta pripravili posvet o financiranju slovenskih občin. Sistem financiranja občin predstavlja ključen element, ki omogoča, spodbuja ali zamejujejo lokalni razvoj v najširšem smislu. Z njim je tesno povezana kakovost življenja občank in občanov, saj razpoložljive finance za občine določajo kakovost in obseg lokalnih storitev. Prav zato je izjemnega pomena, kakšen je sistem financiranja občin in kakšna je višina finančnih sredstev, ki jih občine za izvajanje številnih pristojnosti imajo.

Številne navzoče župane in predstavnike občin in goste je uvodoma nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in med drugim poudaril, da smo z ustanovitvijo občin v poosamosvojitvenem času naredili pomemben premik pri uresničevanju ustavne pravice, ki prebivalcem Slovenije zagotavlja lokalno samoupravo v občinah, kot temeljnih samoupravnih skupnostih, ki so najbližje državljanom in zato tudi najlažje rešujejo probleme in interese svojih prebivalcev. Za učinkovito zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva pa je ključnega pomena finančna sposobnost občin, je povedal predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in izpostavil ključno mnenje Državnega sveta "ali občine dobijo dovolj sredstev za izvajanje nalog oziroma ali lahko na celotnem območju države zadovoljivo izvajajo pristojnosti z enakimi standardi.


Gradivo: