Skip to main content

Problematika delovno-pravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski