Skip to main content

Predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti

Posvet, ki je potekal 14. februarja 2018 v dvorani Državnega sveta, je bil namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki je v postopku.

Razprava je bila o ključnih konceptih, problemih, o dogovorjenih in odprtih členih zakona. Predstavniki civilne in strokovne sfere so predstavili pripombe in s tem pripomogli k oblikovanju kvalitetnega zakona. Na posvetu sta civilna in strokovna sfera imeli prednost pred institucionalno: govorili so o tem, kaj je dobro za raziskovalce in raziskovalke v Sloveniji v akademski in gospodarski sferi, v povezavi z Evropo in svetom.