Preskoči na glavno vsebino

Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi

Znanstvena konferenca je bila v ponedeljek, 28. novembra, in v torek, 29. novembra 2022. Uradno je konferenco odprl dr. Tomaž Ivešić, direktor Študijskega centra za narodno spravo.

Uvodni nagovor je podal Alojz KOVŠCA, predsednik Državnega sveta 

Prvi panel je imel naslov: Temeljne značilnosti slovenskega parlamentarizma in ga je moderiral dr. Matic Batič.

Predstavitve so podali: 

 • dr. Peter Jambrek, Nova univerza, Slovenski parlament v okviru enotne jugoslovanske skupščinske oblasti in ustavnodemokratične delitve oblasti suverene države
 • dr. Alenka Jelovšek, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Svet, zbor, skupščina, parlament: poimenovanja za upravno-politična predstavniška in posvetovalna telesa v zgodovini slovenskega jezika
 • dr. Janko Prunk, zaslužni profesor Fakultete za družbene vede, UL, Nemoč parlamentarizma v večnarodnih državah

Na koncu panela je potekala tudi razprava


Drugi panel je imel naslov: Protoparlamentarizem na Slovenskem, moderiral ga je dr. Luka VIDMAR.

Predstavitve so podali:

 • dr. Andrej Nared, Arhiv Republike Slovenije, Začetki deželnih zborov na Kranjskem
 • dr. Vanja Kočevar, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, Kranjski deželni zbor ob koncu 16. in na začetku 17. stoletja: politični vidiki katoliške obnove in protireformacije
 • dr. Matevž Košir, Arhiv Republike Slovenije, Kranjski deželnostanovski odbori kot zasedanja deželanov v 16. in 17. stoletju  
 • dr. Jernej Kotar, Narodni muzej Slovenije, Od terezijanskih reform do marčne revolucije: ustroj in delovanje kranjskih deželnih stanov v letih 1747–1848

Na koncu panela je bila tudi razprava.

 

Tretji panel je imel naslov: Slovenski parlamentarizem v dobi habsburške monarhije, moderiral ga je dr. Renato PODBERSIČ.

Predstavitve so podali:

 • dr. Stane Granda, znanstveni svetnik v pokoju, Slovenski parlamentarci v dunajskem parlamentu leta 1848/49
 • ddr. Igor Grdina, Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU, Parlamentarizem v senci perutnic črnega orla
 • dr. Teodor Domej, zgodovinar, Volitve in parlamentarno zastopstvo v pogojih sistemskega narodnostnega zapostavljanja – primer Slovencev na Koroškem 1861–1918

Na koncu panela je potekala tudi razprava.


Četrti panel je nosil naslov: Med lojalnostjo državi in narodno emancipacijo, panel je moderirala: Ana ŠELA

Predstavitve so podali:

 • dr. Andrej Rahten, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, Slovenski parlamentarci na cesarskem Dunaju in v kraljevem Beogradu
 • dr. Aleš Maver, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, CESARJEVI, PARDON, MARŠALOVI POSLANCI: slovenski parlamentarci v prvi polovici 20. stoletja med prelomi in politično trdoživostjo
 • dr. Jurij Perovšek, znanstveni svetnik, emeritus, Parlamentarizem med svetovnima vojnama
 • dr. Renato Podbersič, Študijski center za narodno spravo, Slovenski parlamentarci v italijanskem parlamentu med obema vojnama

Na koncu panela je potekala tudi razprava.


Peti panel je imel naslov: V iskanju novih parlamentarnih konceptov, panel je moderiral dr. Aleš MAVER.

Predstavitve so podali:

 • dr. Damjan Hančič, Študijski center za narodno spravo, Partizanski »parlamentarizem« v času druge svetovne vojne  
 • dr. Helena Jaklitsch, zgodovinarka, Parlament na Taboru 1945 – poskus vzpostavitve slovenskega demokratičnega parlamenta
 • dr. Marjetka Rangus, Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru, V iskanju ravnotežja med parlamentarizmom in ideologijo
 • dr. Jelka Piškurić, Študijski center za narodno spravo, Skupščinski sistem v času socializma
 • Ivo Jevnikar, časnikar in publicist, Slovenski parlamentarci v Italiji po drugi svetovni vojni

Po končanih predstavitvah je potekala razprava.


Šesti panel je imel naslov: Parlamentarizem v pogojih osamosvojitvene demokratizacije in ga je vodila dr. Vanja KOČEVAR.

Predstavitve so podali:

 • dr. Drago Zajc, izredni profesor Fakultete za družbene vede, UL, (Re)parlamentarizacija in osamosvajanje Slovenije
 • dr. Irena Selišnik, Filozofska fakulteta, in mag. Lea Vrečko, Pedagoška fakulteta, UL, Prisotnost žensk v slovenski skupščini in parlamentu
 • dr. Željko Oset, Muzej slovenske osamosvojitve, 23. december 1992 – Ognjeni krst za poslance

Panel se je zaključil z razpravo, ob koncu so bile podane sklepne misli.


Gradivo: