Preskoči na glavno vsebino

Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino

Uvodoma so zbrane na posvetu, ki ga je vodil državni svetnik Branko Tomažič, nagovorili:

 • Branko TOMAŽIČ, predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Irena ŠINKO, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Uroš BREŽAN, minister za naravne vire in prostor
 • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta

V prvem delu, ki je nosil naslov Upravljanje velikih zveri ter javni interes, so svoje predstavitve podali:

 • Miha MARENČE, Zavod za gozdove Slovenije: Stanje in upravljanje populacij rjavega medveda in volka v Sloveniji
 • Dr. Klemen JERINA, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Stanje in upravljanje rjavega medveda v Sloveniji
 • Dr. Katarina GROZNIK ZEILER, Ministrstvo za naravne vire in prostor: Varstvo velikih zveri v Sloveniji in EU
 • Dr. Hubert POTOČNIK, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani: Možnosti zmanjševanja konfliktnih dogodkov v povezavi z volkom v Sloveniji
 • Mihael KOPRIVNIKAR, Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije: Zagotavljanje javnih interesov na območju prisotnosti velikih zveri
 • Anton MEDVED, Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Ali je država sposobna prepoznati katastrofalne posledice širjenja populacije velikih zveri
 • Mag. Lado BRADAČ, Lovska zveza Slovenije: Odločitve upravnih sodišč o odvzemu zavarovanih vrst velikih zveri iz narave
 • Mag. Stanislav BERGANT, gorski ekološki kmet in lovec: Psihološke posledice prisotnosti zveri na podeželju

V drugem delu z naslovom Ohranjanje kmetijstva in kulturne krajine so svojo predstavitev podali:

 • Andreja KOMEL, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Ukrepi za preprečevanje napadov zveri iz Strateškega načrta Skupne kmetijske politike
 • Dr. Matevž ADAMIČ, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Vpliv velikih zveri na parkljarje: določitev vrstno specifične stopnje plenjenja in pomena za upravljanje z divjadjo v Sloveniji
 • Jernej REDEK, Sindikat kmetov Slovenije: Ekonomska škoda po zvereh v kmetijstvu
 • Roman SAVŠEK,  Zveza društev rejcev drobnice Slovenije: Vpliv zveri na stalež drobnice
 • Milan ČADEŽ, Občina Gorenja vas - Poljane: Vpliv velikih zveri na lokalno okolje
 • Miro JAKLIČ, kmet in predstavnik civilne iniciative: Zaščita ljudi, domačih živali in okolja pred vdori in napadi velikih zveri

Po končanih predstavitvah je potekala razprava z navzočimi na posvetu, prav tako so bili oblikovani in podani zaključki posveta.


GRADIVO: