Preskoči na glavno vsebino

Strateški posvet o sodobnih zdravstvenih politikah

 

Na začetku so vse navzoče nagovorili:

  • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta
  • Monika AŽMAN, državna svetnica, podpredsednica Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
  • Doc. dr. Draško VESELINOVIČ, predsednik UO Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SBRA) iz Bruslja


V prvem delu so svojo predstavitev podali:

  • Mag. Saša JAZBEC, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, Vlada RS; Razvoj zdravstvenih stroškov v proračunu Republike Slovenije skozi leta
  • Prof. ddr. Timotej JAGRIČ, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru; Predstavitev študije slovenskega zdravstvenega sistema za WHO
  • Doc. dr. Tatjana MLAKAR, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno  zavarovanje Slovenije; Pogled Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na ključne vidike zdravstvene reforme
  • Prof. dr. Maks Tajnikar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Ekonomika slovenskega zdravstvenega sistema


V drugem delu so svoje predstavitve podali:

  • Prof. dr. Andrzej FAL, predsedujoči oddelku organizacije in ekonomike zdravstvenega sistema na Nacionalnem institutu za javno zdravstvo, vodja oddelka za interne bolezni in alergije v centralni kliniki v Varšavi, mednarodni strokovnjak za javno zdravstvo; Evropski zdravstveni sistemi in njihova problematika in trendi
  • Prim. mag. Dorjan MARUŠIČ, dr. med., član ekspertne komisije pri Evropski komisiji; Smiselne izvedbe slovenske reforme zdravstva
  • Prof. dr. Gojko STANIČ; Družboslovni vidik zdravstvene reforme

V zaključnem delu strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah je potekala še razprava in podani so bili tudi zaključki posveta.


Gradivo: