Skip to main content

Na posvetu, ki je potekal v dvorani Državnega sveta sta vse navzoče uvodoma nagovorila:

 • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta
 • Branko TOMAŽIČ, predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sledile so predstavitve, ki so jih podali:

 • Ciril SMRKOLJ, kmet; Po puntu – punt
 • Prof. dr. Igor LUKŠIČ, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Slovenski kmet - povezovalec družbe in narave
 • P. Branko CESTNIK, duhovnik, teolog, filozof, pisatelj; Kmetova duhovna krajina 
 • Dr. Drago ČEPAR, matematik, publicist; Največja grožnja slovenskemu kmetijstvu
 • Karel GRŽAN, duhovnik, pisatelj, publicist; Utrditev temeljev razrahljanega kmetijstva
 • Izr. prof. dr. Vladimir PREBILIČ, župan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; Samooskrba s hrano: Lokalna rešitev za globalne (varnostne) izzive
 • Dr. Majda ČERNIČ ISTENIČ, ZRC SAZU, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta; Delovni pogoji in blaginja kmetov v Sloveniji

Sledil je odmor, po končanem odmoru so pa bile podane naslednje predstavitve:

 • Prof. dr. Jože OSTERC, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani; Kmet je bil in bo pomemben za obstoj naroda in države
 • Franci ROKAVEC, župan;     Vloga občin pri razvoju podeželja in večji prehranski varnosti
 • Tone HROVAT, agronom in pedagog; Kmetijstvo in naravovarstvo
 • Anja MAGER, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine; Pomen kmetijstva za slovenski narod skozi oči mladih kmetov
 • Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, državni svetnik; Stanje v kmetijstvu vodi v ponovne proteste

Po končanih predstvitvah je potekala razprava med navzočimi na dogodu, na koncu si bili podani zaključki posveta. Posvet je vodil Branko Tomažič, predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Novica
Gradivo:
Vabilo in program
Predstavitev