Skip to main content

Uvodoma so pozdravne nagovore vsem navzočim podali:

  • Matjaž ŠVAGAN, podpredsednik Državnega sveta 
  • Sebastijan ZUPANC, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva
  • Uroš VAJGL, državni sekretar, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Sledile so predstavitve, ki so jih podali:

  • Tanja BOLTE, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo; Uvedba kavcijskega sistema v Sloveniji
  • Erika OBLAK, Eko krog; Prednosti kavcijskih sistemov
  • Sebastijan ZUPANC, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva; Predstavitev obstoječega načina zbiranja embalaže pijač z okoljskimi in finančni vidiki
  • Igor PETEK, podjetje Publikus d.o.o.; Umestitev kavcijskega sistema v ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v okviru priporočil EU za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
  • Marian ŠEFČOVIČ, predsednik Združenja industrije pijač, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij; Kavcijski sistem za ločeno zbiranje embalaže pijač v Sloveniji – vidik proizvajalcev pijač
  • Joachim QUODEN, EXPRA Extended Producer Responsibility Alliance; Kavcijski sistem; da ali ne, to je sedaj vprašanje. Kdaj je to dodatno orodje za zbiranje embalaže koristno za državo? (posnetek predstavitve s slovenskimi podnapisi)
  • Marius BRINZEA, Christian Morris Consultancy; Glavni izzivi pri izvajanju kavcijskega sistema v državah z funkcionalnim in uspešnim sistemom proizvajalčeve razširjene odgovornosti (posnetek predstavitve s slovenskimi podnapisi)

 

V zaključnem delu je sledila razprava med udeleženci posveta, prav tako so bili podani zaključki posveta. Posvet je vodil državni svetnik mag. Marko Zidanšek.

 

Novica
Gradivo:
Vabilo in program
Predstavitev