Preskoči na glavno vsebino

Svetovni dan varnosti hrane 2023

V začetku posveta so pozdrav svetovnemu dnevu varnosti hrane 2023 podali: 

 • Matjaž ŠVAGAN, podpredsednik Državnega sveta RS  
 • Tatjana BUZETI, Državna skeretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS 
 • Peter RASPOR, Predsednik sveta za varno hrano 

Sledilo je 6 sporočil za 60. obletnico Codex Alimentarius / Z motom WFSD 2023 "Živilski standardi rešujejo življenja", predsedujoča sporočilom sta bila Blaža Nahtigal in Peter Raspor. Svoja sporočila so podali:

 • Janez POSEDI, generalni direktor; Pozdrav in sporočilo Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
 • Branko TOMAŽIČ, predsednik; Pozdrav in sporočilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega sveta
 • prof. dr. Marina PINTAR, dekanja; Pozdrav in sporočilo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
 • prof. dr. Andrej SIMONČIČ, direktor; Pozdrav in sporočilo Kmetijskega inštituta Slovenije
 • prof. dr. Nataša FIDLER MIS, predsednica; Pozdrav in sporočilo Strateškega sveta za prehrano
 • dr. Urška BLAZNIK; Pozdrav in sporočilo Nacionalnega instituta za javno zdravje ob obeležitvi 100 let javnega zdravja 

V prvem delu posveta so predavatelji podali celostni vidik glede varne hrane. Predsedujoča v prvem delu sta bila dr. Bojan Butinar, upokojen ZRS Koper in prof. dr. Mojca Jevšnik, Univerza v Ljubljani - ZF. Predstavitvi sta podala: 

 • Nadja ŠKRK, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Varnost hrane v Sloveniji – kako in koliko smo napredovali v zadnjih desetletjih?   
 • Tadeja KVAS MAJER, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Izguba hrane in odpadna hrana kot izziv za kmetijsko-živilsko verigo preskrbe s hrano

V nadaljevanju je bil predstavljen okoljski vidik, panelu sta predsedovala dr. Janez Posedi, Univerza v Ljubljani - VF in prof. dr. Janja Trček, Univerza v Mariboru. Svoji predstavitvi sta podala 

 • dr. Marjetka LEVSTEK, Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik; Voda – izzivi in nevarnosti pri ponovni uporabi
 • dr. Borut VRŠČAJ, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana; Tla - naravni vir kot [temeljni] element varnosti hrane , 

Posvet se je nadeljeval s tehnološko-procesni vidik, kateremu sta predsedovala mag. Irma Koren, Bureau Veritas, d.o.o. in prof. dr. Sonja Smole Možina, Univerza v Ljubljani - BF. Predstavitvi sta podala:

 • prof. dr. Dean ŠKORJANC, Univerza v Mariboru - FKBV; Prosta reja/intenzivna reja in njen vpliv na dobrobit živali ter varnost živil
 • dr. Viviana GOLJA, Nacionalni institut za javno zdravje, Ljubljana; Izzivi za uporabo embalažnih materialov - trajnost, varnost živil in varstvo okolja

Sledil je panel s prehranskim vidikom, katerega sta vodila prof. dr. Boris Kovač, Univerza na Primorskem - FVZ, Izola in dr. Urška Blaznik, Nacionalni institut za javno zdravje, Ljubljana. Svoje poglede sta podala:

 • dr. Martin BATIČ, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Izzivi za prehranska dopolnila kot model popravljanja prehranskih neravnovesij
 • mag. Tilen TRAVNIK, Juicy Marbles Primer dobre prakse: Alternativni viri proteinov v prehrani (od običajnih do neobičajnih virov - prednosti, dileme in pasti)

V panelu sociološko-kulturološki vidik sta povezovala prof. dr. Andrej J. Raspor, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje in doc. dr. Elizabeta Mičović, Univerza v Mariboru - FKBV. Predstavitve pa sta podala:

 • Domagoj VRBOS, EFSA’s; Citizens and food choices: role of food safety, among other factors
 • Tatjana BUZETI, MBA, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Šestdeseta obletnica komisije Codex Alimentarius (1963-2023) – dosežki preteklosti in izzivi prihodnosti

Sledila je okrogla miza, ki so jo moderirala doc. dr. Andrej Ovca, Univerza v Ljubljani - ZF in dr. Blaža Nahtigal, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter dr. Peter Raspor, Professor emeritus at University of Ljubljana.

Uvodoma je predstavitev podal prof. dr. Antonello PAPARELLA, University Teramo, ITALY, ki je govoril o Informacijski in komunikacijski standardi o hrani/prehrani v sodobnih medijih.

Pri okrogli mizi so sodelovali:

 • Prof. dr. Antonello PAPARELLA, DVM, Univerza v Teramu, ITALIJA; Strokovno področje: Varnost hrane in komuniciranje
 • Neira FAZLOVIĆ, DVM, Univerza v Sarajevu, Veterinarska fakulteta, BOSNA IN HERCEGOVINA; Strokovno področje: Živilska mikrobiologija / Izjava: Komuniciranje s potrošniki o izbruhih bolezni, ki se prenašajo s hrano?
 • Prof. dr. Diána BÁNÁTI, mag. znanosti o živilih in tehn., Univerza v Szegedu, MADŽARSKA; Strokovno področje: Varnost hrane in komuniciranje / Izjava: Komuniciranje s potrošniki o novih tehnologijah predelave hrane? "nova tehnologija" in nova živila
 • Sara MIKRUT VUNJAK, dipl. iur., Hrvaška agencija za kmetijstvo in prehrano, Osjek, HRVAŠKA; Strokovno področje: strokovnjak za komuniciranje / Izjava: Komunikacija s potrošnikom - zakaj, kdaj, kako? komunikacijski kanal in strategijo.
 • Nikola SAVOVSKI, DVM, Agencija za prehrano in veterinarstvo Republike Severne Makedonije, Skopje, SEVERNA MAKEDONIJA; Strokovno področje: Veterinarska medicina /Izjava: Uporaba umetne inteligence. -Možne strategije uporabe umetne inteligence za potrebe natančnega in jasnega komuniciranja s potrošnikom.
 • Prof. dr. Nada ŠMIGIĆ, inž. živilske tehnologije, Univerza v Beogradu, Fakulteta za kmetijstvo, SRBIJA; Strokovno področje: Živilska tehnologija/varnost / Izjava: Strategija za zagotavljanje zanesljivih informacij na platformah družbenih medijev. - Vsebina - Kultura - Zakonodaja - Sodelovanje
 • Urška BLAZNIK, univ. dipl. kem., Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, SLOVENIJA; Strokovno področje: Ocena tveganja/Varnost hrane / Izjava: Znanstveno utemeljen pristop k komuniciranju o tveganju, povezanem s hrano, z uporabo nestrokovnega jezika in formatov

Na koncu sta dr. Blaža NAHTIGAL in dr. Mojca JEVŠNIK podali zaključke posveta, ki so nastala na podlagi predstavitev in debate posveta.Gradivo: