Preskoči na glavno vsebino

Lokacija za Splošno bolnišnico Gorenjske

Uvodoma je vse navzoče na posvetu nagovoril: 

  • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta

Sledil je nagovor:

  • Georgi BANGIEV, generalni direktor Direktorata za prostor in graditev,  Ministrstvo za naravne vire in prostor

Župani so podali naslednje predstavitve:

Sledila je krajša razprava.

Svoje predstavitve strokovnjakov s področja zdravstva so podali:

  • Prim. Janez REMŠKAR, dr. med.
  • Mag. Franc VINDIŠAR, dr. med., specialist  travmatologije in splošne kirurgije
  • Janez POKLUKAR, dr. med., specialist interne medicine
  • Prim. Marija MULEJ, dr. med., specialistka interne medicine

V zaključnem delu so navzoči razpravljali in podali zaključke k posvetu.

Posvet sta povezovala državna svetnica Monika AŽMAN in državni svetnik Leopold POGAČAR.


Gradivo: