Skip to main content

Uvodoma je vse navzoče na posvetu nagovoril: 

  • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta

 

Z referati so se na posvetu predstavili:

  • prof. dr. Roman GLOBOKAR, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani: Pogled na človekovo dostojanstvo v slovenskem prostoru; 
  • Jerneja TURIN, Urad Varuha za človekove pravice RS: Kazenskopravni pregon sovražnega govora v Sloveniji po 297. členu KZ-I; predstavitev analize tožilske prakse pregona kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti v zadnjem desetletju;
  • prof. dr. Miha ŠEPEC, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru: Kazenskopravni izzivi preganjanja in kaznovanja;
  • Ana ČERMELJ, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije: Sovražni govor v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice;
  • dr. Barbara HORVAT RAUTER, Univerzitetni rehabilitacijski inštituta Soča: Psihološki vidiki sovražnega govora.

 

Sledila je okrogla miza, ki jo je vodila Ana Čermelj, v njej pa so sodelovali: 

  • dr. Miha ŠEPEC
  • dr. Barbara HORVAT RAUTER
  • dr. Roman GLOBOKAR
  • Jerneja TURIN

Novica
Gradiva:
Vabilo s programom
Predstavitev

Zbornik