Preskoči na glavno vsebino

Zadrževanje voda in pregrade – pomemben gradnik okolja in družbe: Znanje in izkušnje od včeraj in danes za uspešen trajnostni razvoj

 

Posvet so povezovali predsednica Slovenskega nacionalnega komiteja za velike pregrade Nina Humar, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, ki v Državnem svetu predstavlja raziskovalno dejavnost, ter je glavni tajnik Inženirske akademije Slovenije, in Leopold Pogačar, župan Občine Žirovnica, ki v Državnem svetu zastopa interese občin Zgornje Gorenjske. V uvodnem delu je državni svetnik Leopold Pogačar vse navzoče pozdravil in podal izhodišča posveta.

V uvodu je vsem navzočim podal pozdravni nagovor:

V začetnem delu je predsednik Slovenske inženirske zveze predstavil tematiko 260 let pregradnega inženirstva in 30 let SLOCOLD  - Zgodovina pregradnega inženirstva v Sloveniji

Vlogo pregrad in zadrževalnikov v procesu prilagajanja na podnebne spremembe ter njihova vloga pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja so podali:

Po prvem delu je sledil krajši premor in kasneje so sledile predstavitve, ki so se nanašale na Spregledani vidiki - vloga in pomen pregrad za skupnost in družbo, predstavili pa so jih:

  • Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite RS (Vloga pregrad in nasipov pri zmanjševanju posledic zaradi naravnih nesreč)
  • prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, predstojnica Katedre za agrometeorologjo (Pomen pregrad v procesu prilagajanja podnebnim spremembam)
  • Bogdan Barbič, direktor Hidroelektrarn na spodnji Savi, d. o. o., (Pregrade niso le obnovljivi energetski vir, temveč tudi učinkovit protipoplavni ukrep)
  • prof dr. Matjaž Mikoš, predstojnik Raziskovalnega inštituta za geo in hidrološka tveganja (Osvetlitev celostne problematike gradnje pregrad in zadrževalnikov)
  • doc. dr. Matjaž Glavan, raziskovalec in asistent na Biotehnični fakulteti (Zadrževalniki in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam)

V zadnjem delu so se predavatelji osredotočili predvsem na Zadrževanje voda priložnost za bolj odporno družbo – izkušnje lokalnih skupnosti in kmetov:

  • Leopold Pogačar, župan Občine Žirovnica in podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
  • Marko Gasser, župan Občine Železniki
  • Ivan Molan, župan Občine Brežice
  • Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Na koncu vseh predstavitev je potekala razprava, oblikovani so bili tudi zaključki.


Gradiva: