Skip to main content

Letalska obramba pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije se izvaja na podlagi dveletnih sklepov Vlade RS, saj drugega ustreznega materialnega predpisa ni. Edini zakon, ki je urejal obrambo pred točo v Sloveniji, je Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79), a je zastarel. V gradivu, ki je obravnavano ob sprejemu sklepov Vlade RS, je vedno prikazana celovita problematika in stališča strokovnih javnosti, ki nasprotujejo podpori izvajanju obrambe pred točo, kot tudi razlogi za podporo financiranja aktivnosti letalske obrambe pred točo. Ker veljavni pravni okviri za izvajanje obrambe pred točo niso ustrezno urejeni, smo zainteresirani javnosti predstaviti stališča in argumente strokovne javnosti ter prisluhnili mnenjem predstavnikov druge javnosti. Cilj posveta je bil izoblikovati jasna stališča glede izvajanja obrambe pred točo in ureditve morebitne pravne podlage v Sloveniji.

Najprej je v uvodnem delu posveta vse navzoče nagovoril: 

V prvem delu so svoje predstavitve podali:

Po krajšem predahu je sledil drugi del, kjer so svoje predstavitve podali:

Po končanih predstavitvah je potekal še razprava, v sklepnem delu so  podani tudi zaključki. Zaključke je podal državni svetnik Branko Tomažič, predsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je posvet tudi vodil.


Novica

Gradiva:

Vabilo
Program
Osnova predstavitev    
Predavanje Dušan Hrček