Skip to main content

Program ZDAJ - Zdravje danes za jutri se skozi vseživljenjsko perspektivo s sodobnimi pristopi dotika zdravja vseh prebivalcev Slovenije. Posvet je želel predstaviti preventivno zdravstveno varstvo v Sloveniji in rezultate na tem področju, novosti v programu ZDAJ in primere dobrih praks, s poudarkom na sodelovanju pediatričnih timov in centrov za krepitev zdravja. Poseben poudarek je bil tudi na skupnostnem pristopu in izredno pomembni vlogi lokalnih skupnosti pri doseganju ciljev na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga otrok, mladostnikov ter njihovih družin.

Da bi dosegali rezultate, primerljive z dobrimi rezultati na področju presejalnih in preventivnih programov za odrasle prebivalce, mora preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov dosegati enake standarde v sodobnih pristopih in obravnavah, upravljanju programa in spremljanju vključenosti v program. V skladu z rezultati razvojnih projektov in novelo Pravilnika o preventivnem zdravstvenem varstvu iz 2021 se razvojni zaostanek na nekaterih področjih zmanjšuje, a bi bile nujne še večje spremembe, predvsem na področju krepitve mreže, upravljanja programa ZDAJ, izboljšanja komuniciranja s ciljnimi javnostmi in zagotovitvijo informacijske podpore ter posledično kazalnikov.

V uvodnem delu so vse navzoče na posvetu nagovorili:

  • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
  • Ada HOČEVAR, Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Dr. Aleš MUSAR, soprog predsednice Republike Slovenije
  • Vesna MARINKO, Direktorat za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje

Sledil je I. del posveta, kjer so svoj poglede podali:

  • Sanja VRBOVŠEK,  Razvoj primarnega zdravstvenega varstva in krepitev vloge lokalnih skupnosti v skrbi za javno zdravje
  • Prim. Polonca TRUDEN DOBRIN, Predstavitev preventivnih in presejalnih programov v Sloveniji in novosti v Programu ZDAJ
  • Dr. Bernarda VOGRIN, Družinska obravnava za zdrav življenjski slog – nov pristop v preventivnem programu in primer dobre prakse

Po zaključenem prvem delu je sledila razprava.

Posvet se je nato dadaljeval še z II. delom kjer so svoje poglde podali:

  • Prof. dr. Gregor JURAK, Vloga kineziologa v preventivnem zdravstvenem varstvu, možnosti uporabe Moj SLOFit in krepitev sodelovanja s šolo
  • Mag. Marinka SAKSIDA, Petra KOKORAVEC, Eva BRECELJTamara KOFOL, Predstavitev sodelovanja zdravstva in občine za omogočanje pogojev za zdrav življenjski slog – izkušnje in primeri dobrih praks
  • David KLOBASA, Predstavitev sodelovanja zdravstva in občine za omogočanje pogojev za zdrav življenjski slog – predstavitev dobre prakse  

Po končanem drugem delu podanih razprav posveta je potekala razprava. Bili so podani tudi zaključki posveta.

Posvet sta vodili Monika Ažman, podpredsednica Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ter prim. Polonca Truden Dobrin, vodja programa ZDAJ.


Novica

Gradiva:

Vabilo
Program
Osnovna predstavitev