Preskoči na glavno vsebino

Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva

Celovit nacionalni energetski podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je v fazi obvezne posodobitve, bo začrtal pot razvoja Slovenije v obdobju zelenega prehoda ter podal usmeritve, kako uspešna, konkurenčna, zdrava in zadovoljna družba bomo postali. Ob tem bo gospodarstvu dal jasno sporočilo o ambicioznosti države pri uresničevanju izzivov, ki jih nudi evropski zeleni dogovor. Slovensko gospodarstvo pričakuje jasne smernice zelenega prehoda in konkretne scenarije ter spodbudno okolje za preobrazbo in razvoj. Pričakuje tudi konsistentnost pri uvajanju sprememb, da bo lahko uspešno načrtovalo investicijske cikle, ki bodo podprli skupne cilje trajnostnega razvoja, blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam in s tem k doseganju ciljev podnebne nevtralnosti. 

Ker ciljev zelenega prehoda brez aktivnega sodelovanja gospodarstva, ki bo dejansko izvajalo ukrepe in nove zakonodajne omejitve in spodbude, ne bomo dosegli, je nujno, da se pri posodabljanju NEPN v večji meri izkoristi znanje, izkušnje in ambicije gospodarstva pri premagovanju izzivov na poti do podnebne nevtralnosti.

V uvodnem delu sta vse navzoče nagovorila:


Predstavitve na posvetu so podali:

  • Uroš VAJGL, državni sekretar Ministrstvo za okolje podnebje in energijo
  • mag. Stane MERŠE, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Štefan; Predstavitev NEPN in predstavitev ukrepov za področje stavb
  • Gregor PRETNAR, direktor, PNZ, d.o.o.; Predstavitev ukrepov za področje prometa
  • Klemen GOSTIČ, svetovalec direktorice za kohezijsko politiko, RRA LUR
  • Matej GOJČIČ, namestnik direktorice, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR); Koraki do trajnostne mobilnost v regiji
  • Dr. Slavko AŽMAN, vodja poslovnega upravljanja, Porsche Slovenija; Prihodnost e-mobilnosti v Sloveniji
  • Tomaž LORENZETTI, soustanovitelj GoOpti; Spodbujanje dinamičnih prevozov
  • Natalija REPANŠEK, sekretarka Sekcije za promet, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije; Trajnostni transport je gonilo preobrazbe gospodarskih verig
  • Mag. Barbara HAFNER, marketing & PR direktor, Knauf Insulation; Kako učinkovito zmanjšati porabo energije v stavbah
  • Tina MAVRIČ, vodja marketinga in PR, AquafilSLO; Kakšno okolje potrebuje krožno gospodarstvo

Sledila ja razprava, prav tako so bili podani zaključki posveta.

Posvet sta povezovala državni svetnik Leopold POGAČAR in Ana STRUNA BREGAR, izvršna direktorica CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo.


Gradiva: