Preskoči na glavno vsebino

Razvoj avdiovizualne industrije v Sloveniji do 2030

Slovenska AV industrija je pred novim, pomembnim korakom. Po več kot desetletju dela in prizadevanj je na mizi Strateški načrt za razvoj AV industrije v Sloveniji do leta 2030, najbolj celovit tovrstni dokument do zdaj. Zasnovan je bil z namenom ovrednotenja potenciala AV industrije v Sloveniji in postavitve jasne vizije ter strateških ciljev s konkretnimi ukrepi. AV industrija v Sloveniji je premalo prepoznavna z mnogih vidikov, zato tudi nima primernega statusa, podpore ter na koncu pogojev za delo in razvoj. Pomembnost AV industrije je namreč v Sloveniji večinoma prepoznana z vidika njenega kulturnega pomena, medtem ko je njen gospodarski doprinos manj viden in upoštevan.

Slovenska AV industrija je glede na ekonomske kazalnike že danes relativno uspešna, obstaja pa še precej neizkoriščenega potenciala za rast in približevanje najuspešnejšim državam EU. Posvet, ki je potekal v Državnem svetu, je bil namenjen predstavitvi Strateškega načrta in v njem določenih petih strateških ciljev, ki predstavljajo podlago za izpolnitev zastavljene vizije AV industrije v Sloveniji do 2030.

Na začetku sta vse nazoče nagovorila:

  • Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta 
  • Klemen Dvornik, predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev

 

Sledil je prvi del predstavitev, ki sta ju podala:

  • Žiga Urankar, Deloitte svetovanje; Strateški načrt za razvoj AV industrije v Sloveniji do leta 2030 
  • Dr. Gorazd Trpin, Inštitut za upravno pravo; Strateški načrt za razvoj AV industrije v Sloveniji do leta 2030 kot strokovna podlaga za pripravo zakona o avdiovizualni dejavnosti 

Po krajšem premoru je sledil še drugi del predstavitev, kjer so svoje predstavitve podali:

  • Petra Vidmar, Društvo filmskih producentk in producentov Slovenije; Strateški cilj 1: Izkoriščenje celotnega gospodarskega potenciala
  • Saša Tabaković, Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev; Strateški cilj 2: Ustrezna in celovita sistemska ureditev področja
  • Matevž Luzar, Društvo slovenskih režiserjev in režiserk; Strateški cilj 3: Zagotovitev ustreznega obsega financiranja
  • Nataša Bučar, Slovenski filmski center; Strateški cilj 4: Kontinuirano doseganje uspehov AV del na mednarodnih festivalih najvišje ravni
  • Lev Predan Kowarski, Združenje filmskih snemalcev Slovenije; Strateški cilj 5: Razumevanje AV del kot pomembnega gradnika slovenske kulture
  • Klemen Dvornik, Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev; Povzetek ključnih sporočil posveta

V zaključnem delu je potekala razprava, prav tako so bili podani zaključki posveta.

Posvet sta povezovala državni svetnik Luka Steiner in direktor AIPA Gregor Štibernik.


Gradiva: