Preskoči na glavno vsebino

1. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Tor, 14.02.2023 - 15:00

 

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v nadaljevanju: Komisija) je   na 1. seji 14. 2. 2023  obravnavala:

- Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza, ki je rezultat pogajanj med Evropsko komisijo in Japonsko, ki sta se dne 21. septembra 2022 uspeli dogovoriti in parafirati besedilo sporazuma o nekaterih vidikih storitev zračnih prevozov. Gre za tako imenovani  horizontalni sporazum, katerega cilj je, da se omogoči vsem letalskim prevoznikom Evropske unije nediskriminatoren dostop do linij med Evropsko unijo in tretjimi državami, ter posledično uskladiti dvostranske sporazume o storitvah zračnega prevoza med državami članicami in tretjimi državami s pravom Unije. 

- Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (prenovitev) in Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2246/2002, ki želita doseči večje približevanje nacionalnih zakonodaj in postopkov v zvezi z varstvom modelov ter njihovo boljšo usklajenost s sistemom modela Skupnosti, tako v smislu materialnopravnih pravil, kot glavnih postopkovnih pravil. Komisija je podprla namen predlaganih aktov in cilje predlaganih sprememb, ki so usmerjeni v prilagoditev sistema varstva registriranih modelov Skupnosti v EU in ki bodo osredotočeni na potrebe mikro, malih in srednje velikih podjetij ter posameznih oblikovalcev. V zvezi z nerešenim vprašanjem zaščite nadomestnih delov, je Komisija pozdravila vzpostavitev enotnega trga za nadomestne dele za popravila, kar bo koristilo trajnostnemu enotnemu trgu in spodbujalo svobodo konkurence, ob tem pa Komisija opozarja, da ostaja odprto vprašanje nastalih posledic.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia