Skip to main content

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Sre, 22.02.2023 - 17:30

 

Komisija za državno ureditev je imela 22. februarja 2023 svojo 2. sejo. Obravnavala je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV-B), skrajšani postopek, EPA 0570 – IX in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A), skrajšani postopek, EPA 0556 – IX. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV-B) je komisija podprla. Cilj predloga zakona je dodatno povečati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski in uvesti zaposlitve vojaka s končano osnovno šolo ob pogoju, da nadaljuje šolanje za pridobitev najmanj IV. stopnje izobrazbe in urediti posebnosti delovnega časa v času, ko veljajo izjemne okoliščine oziroma je uvedeno stanje povišane pripravljenosti. Predlog daje možnost zaposlitve kandidata za vojaka z dokončano osnovno šolo z obveznostjo, da se došola za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje splošne ali strokovne izobrazbe, ministrstvo bo krilo vse stroške, ki bodo nastali pri izobraževanju. Ministrstvo bo sklenilo pogodbe s srednjimi šolami, v katerih bodo določene obveznosti obeh pogodbenih strank. Namen je, da se posebna narava dela vojaka upošteva pri procesu izobraževanja, kot so tereni, vaje, usposabljanja ter da se kandidati za vojaka usmerijo v izobraževalni proces za poklice, ki jih vojski primanjkuje. 

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A) komisija ni podprla. Predlog zakona spreminja način določanja ciljnih skupin, ki se bodo določale bolj usmerjeno na podlagi naslednjih meril: starost, spol, izobrazba, status aktivnosti (šolajoči, invalidi, brezposelni, zaposleni itd.), stopnja urbanizacije območja, v katerem imajo stalno ali začasno prebivališče in višina dohodka. Predlog zakona uvaja tudi mehanizem za zagotavljanje osnovne računalniške opreme, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva, s ciljem večje digitalne vključenosti pri šolskih, obšolskih, zaposlitvenih in drugih dejavnostih. Komisija podpira cilje predloga zakona, njegova zavrnitev pa izhaja predvsem iz opozoril, da je predlog zakona nejasen, da se zapisani cilji, tako kot so opredeljeni sedaj, ne bodo mogli uresničevati in da je načrt povečane digitalizacije predvsem ranljivih skupin premalo konkreten in iz predloga zakona ne izhaja jasen način izvajanja postopkov razpisov in izposoje računalniške opreme za ranljive skupine prebivalstva. Predlagatelji so v zvezi s predlogom zakona opozorili še, da se s predlaganimi spremembami zagotavlja varstvo temeljnih ustavno varovanih pravic in odpravlja diskriminatornost prvotnega Zakona o digitalni vključenosti, na katero je opozoril Zagovornik načela enakosti.
 

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia