Preskoči na glavno vsebino

7. izredna seja Komisije za državno ureditev

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Tor, 04.07.2023 - 12:02

 

Ljubljana, 3. julij 2023 - Komisija za državno ureditev je na 7. izredni seji obravnavala Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G), skrajšani postopek, EPA 0869 – IX in ga podprla. 

Predlog zakona prinaša 4 temeljne rešitve, v glavnem gre za priporočila Računskega sodišča poslana Državnemu zboru 2019. Cilj novele je zagotoviti stabilnejše financiranje političnih strank, tako parlamentarnih kot neparlamentarnih; novela vključuje spremembo glede pridobivanja sredstev iz državnega proračuna, ki so namenjena poslanskim skupinam in poslancem na podlagi Zakona o poslancih, ter način njihove porabe; znižujejo se nesorazmerne višine glob za politične stranke in uvaja se spremembe glede obvezne revizije političnih strank, iz obveznih revizij se izločajo politične stranke, ki na letni ravni prejmejo do 100. 000 evrov. 

Na komisiji je bil izpostavljen pomislek glede te zadnje spremembe zaradi manjšega nadzora nad javnimi sredstvi in pojasnjeno je bilo, da bo Računsko sodišče še vedno lahko revidiralo vse politične stranke, ne bo pa to več obveza. 

Na komisiji je bilo zastavljeno vprašanje zakaj se predlog zakona sprejema po skrajšanem postopku in na nujni seji matičnega odbora, glede na to, da je v gradivu predloga zakona, pri oceni finančnih posledic novele zapisano, da predlog zakona nima neposrednih posledic za državni proračun v letih 2023 in 2024. Glede vpliva predloga zakona na finančni načrt Državnega zbora je bilo pojasnjeno, da novela prinaša novost glede finančne avtonomije Državnega zbora in finančne avtonomije financiranja političnih strank. Sredstva političnih strank se bodo po novem izdvajala na način, da to ne bo vplivalo na redno dejavnost Državnega zbora, ta sredstva bodo še vedno v okviru finančnega načrta Državnega zbora, ne bodo pa smela vplivati na višino sredstev za delovanje Državnega zbora. Če se bodo npr. sredstva za financiranje političnih strank višala, se bodo morala povečati tudi sredstva za financiranje Državnega zbora. Zato je nujno, če se želi zapreti finančni načrt Državnega zbora za 2024, predlog zakona sprejeti pred rebalansom proračuna 2024.

Komisija je predstavnika predlagateljev vprašala, ali so v noveli kakšne spremembe vezane na primere, ko poslanec prestopi v drugo poslansko skupino in kaj se zgodi s sredstvi, ki mu pripadajo. Pojasnjeno je bilo, da v primeru prestopa poslanca v drugo poslansko skupino ali če postane nepovezani poslanec, sredstva sledijo poslancu in mu tako še vedno zagotavljajo možnost učinkovitega in dobrega dela v Državnem zboru. Predlog zakona pa onemogoča prelivanje finančnih sredstev iz npr. skupine nepovezanih poslancev v morebitno novoustanovljeno stranko, ki pred tem ni sodelovala na volitvah v Državni zbor. 

V Sloveniji glede financiranja političnih strank velja koncept, da so politične stranke vezane na javni denar in če so vezane na javni denar pomeni, da mora biti poslovanje transparentno, prav tako pa jim morajo biti zagotovljena ustrezna sredstva za delovanje. Opozorjeno je bilo, da, tudi glede na nekatere primerljive države, pri nas političnim strankam namenjamo manj sredstev.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia.