Preskoči na glavno vsebino

Pravni, moralni in psihološki izzivi omejevanja svobode izražanja ter kultura dialoga

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice

 

Namen posveta je bil osvetliti različne vidike problematike preganjanja sovražnega govora in na drugi strani omejevanja svobode izražanja, ki vselej pomeni poseg v temeljne človekove pravice. Demokraciji zavezane družbe imajo pozitivno obveznost krepiti družbene in državne mehanizme, ki bi spodbujale strpen a širok javni diskurz, preden bi se zatekle k uporabi represije in omejevanju temeljnih človekovih pravic.

Kako in v kolikšni meri omejevati govor v družbi, da je raven kulture dialoga družbeno še vzdržna? Posvet je poleg različnnih pravnih vidikov naslovil tudi moralni in psihološki vidik omejevanja svobode izražanja.

Pobudnik posveta v Državnem svetu je bil Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, ki kot najstarejša organizacija delavcev gospodarstva v Republiki Sloveniji, že 73 let soustvarja strokovne vsebine, ki prispevajo k strpnemu sobivanju v družbi in spodbujajo razreševanje konfliktov s pomočjo dialoga.

Uvodoma je vse navzoče na posvetu nagovoril: 

  • Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta

 

Z referati so se na posvetu predstavili:

  • prof. dr. Roman GLOBOKAR, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani: Pogled na človekovo dostojanstvo v slovenskem prostoru; 
  • Jerneja TURIN, Urad Varuha za človekove pravice RS: Kazenskopravni pregon sovražnega govora v Sloveniji po 297. členu KZ-I; predstavitev analize tožilske prakse pregona kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti v zadnjem desetletju;
  • prof. dr. Miha ŠEPEC, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru: Kazenskopravni izzivi preganjanja in kaznovanja;
  • Ana ČERMELJ, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije: Sovražni govor v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice;
  • dr. Barbara HORVAT RAUTER, Univerzitetni rehabilitacijski inštituta Soča: Psihološki vidiki sovražnega govora.

 

Sledila je okrogla miza, ki jo je vodila Ana ČERMELJ, v njej pa so sodelovali: 

  • dr. Miha ŠEPEC
  • dr. Barbara HORVAT RAUTER
  • dr. Roman GLOBOKAR
  • Jerneja TURIN

Gradiva: