Preskoči na glavno vsebino

Državni svet je sprejel veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Tor, 04.04.2023 - 15:58

 

Ljubljana, 4. april 2023 - Državni svet je na 3. izredni seji s 15 glasovi ZA in 12 PROTI sprejel odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), ki ga je Državni zbor sprejel na 34. izredni seji, v torek, 28. 3. 2023. Predlog za odložilni veto je podala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Andrejem Poglajnom.


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih med drugim prinaša nov koncept odločanja o zamenjavi delovnega mesta, delodajalca ter zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih. Nov koncept ukinja obveznost izdaje odločbe upravne enote ob pozitivni odločitvi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, tako da bo zadostovalo že samo soglasje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Državni svetniki menijo, da je takšna ukinitev obveznosti izdaje odločbe upravne enote o pisni odobritvi neutemeljena in nekonsistentna in odpira možnost zlorab.


Kot izhaja iz predloga za odložili veto, se Državnemu svetu zdi neutemeljena tudi ukinitev periodičnega preverjanja pogoja zadostnega vira preživljanja. Državni svet meni, da je treba periodično preverjati izpolnjevanje pogojev za življenje in delo tujcev in njihovih družinskih članov v Republiki Sloveniji, saj se s tem prepreči, da bi postali breme socialnega sistema Republike Slovenije. 


Državni svet se ne strinja s spremenjenimi pogoji znanja slovenskega jezika za tujce. Državni svet meni, da odložitev znanja slovenskega jezika za tujce na stopnji A1 ne omogoča integracije tujcev. Slovenski jezik je ena od osnovnih sestavin slovenske kulture in nacionalne identitete. Potreba po znanju jezika je praktično na vsakem koraku. Znanje slovenskega jezika je pomembno zlasti, ko gre za vključevanje v vrtce in šole, pri zdravstvenih pregledih, urejanju zadev na upravnih enotah, zaposlovanju. Zato morajo biti kriteriji znanja slovenskega jezika takšni, da bodo omogočali čim boljšo integracijo tujcev v lokalno okolje. 
Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v okviru postopka sprejemanja zakona v pripombah k 13. in 15. členu predloga zakona opozorila na ponovni razmislek o predlaganih rešitvah v omenjenih členih v razmerju do ustavne določbe o enakem varstvu pravic strank v postopkih pred državnimi organi iz 22. člena Ustave Republike Slovenije ter načela enakosti iz 14. člena Ustave Republike Slovenije. Prav tako so na 19. nujni seji Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 24. 3. 2023 in 27. 3. 2023 izpostavili številne pomisleke k amandmajem koalicijskih poslanskih skupin, ker v večjem delu niso sledili pisnim pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.


Glede na navedene pomisleke, ki so se odprli pri obravnavi zakona v samem zakonodajnem postopku na seji matičnega delovnega telesa Državnega zbora in seji Državnega zbora, do katerih se predlagatelj zakona ni stvarno in utemeljeno opredelil, Državni svet predlaga, da zakonodajalec ponovno pretehta svojo odločitev in ob ponovnem odločanju zavrne Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G).


Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia.