Skip to main content

Državni zbor sprejel novelo Zakona o pacientovih pravicah

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Pon, 23.11.2020 - 16:42

Državni zbor je na 48. izredni seji sprejel Zakon o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B), ki ga je v obravnavo na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna predložil Državni svet. V zakonodajnem postopku je Odbor Državnega zbora sprejel tudi svoj amandma k predlogu zakona in dva amandmaja, ki ju je predlagala Vlada. Državni svetnik mag. Peter Požun je v obrazložitvi na seji Državnega zbora poudaril, da je pobuda za spremembe prišla iz vrst družinskih zdravnikov, predstavlja pa droben, a pomemben korak k razbremenitvi timov družinske medicine.

Zakon bo poenostavil postopke tako za izvajalce zdravstvenih storitev na primarni ravni kot tudi za paciente. Izvajalci nekaterih zdravstvenih storitev, ki so zavezani voditi naročilno knjigo, bodo odslej vanjo vpisovali le podatke, ki so nujni za identifikacijo pacienta. Po drugi strani zakon podaljšuje tudi čas, v katerem morajo pacienti izvajalcu zdravstvene storitve, za katero se potrebuje napotnica, to predložiti. Pacient bo moral tako izvajalcu zdravstvene dejavnosti po novem napotnico predložiti v sedmih dneh, če gre za stopnjo nujnosti zelo hitro oziroma v 21 dneh, če gre za stopnjo nujnosti hitro ali redno.

Državni zbor je o zakonu odločal v petek, 20. 11. 2020 in ga s 65 glasovi za ter osmimi glasovi proti podprl. Gre za četrto zakonodajno iniciativo Državnega sveta, ki jo je v letu 2020 sprejel Državni zbor, ter deveto od začetka trenutnega mandata Državnega sveta.

Foto: Milan Skledar