Skip to main content

Informacije javnega značaja

Seje Državnega sveta 

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Seje Državnega sveta
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Vabila za redne in izredne seje DS (dnevni red, materiali, posnetki sej, sprejeti sklepi).
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: marec 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno 
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Seje delovnih teles Državnega sveta

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Seje delovnih teles
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Vabila, materiali za seje, pripravljena mnenja in poročila komisij DS, ki se posredujejo v Državni zbor.  
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja  cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za  dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: marec 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Vprašanja in pobude državnih svetnikov naslovljene na različne državne organe in odgovori institucij. 
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se  vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: marec 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Šifrant Državnega sveta 

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Šifrant Državnega sveta
3. Področje (šifrant): Vlada in javni sektor
4. Opis vsebine: Podatki o državnih svetnikih, članstvu državnih svetnikov v komisijah in interesnih skupinah
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: december 2017
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

E-Poročevalec Državnega sveta

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: E- Poročevalec Državnega sveta 
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine:  Zakonodajne pobude, zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti, poročila o delu 
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba: 

 

Poročila o delu Državnega sveta

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Poročilo o delu Državnega sveta 
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Poročilo o delu DS v posameznem letu in v mandatu, zbrani podatki o sprejetih mnenjih na komisijah in plenarnem zasedanju, obravnavi zakonodaje, pobudah državnih svetnikov. 
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: 2006
14. Pogostost  osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Civilna družba (posveti, zborniki)

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Civilna družba
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Posnetki posvetov organiziranih v DS, predstavitev zbornikov, ki nastanejo na podlagi posvetov. DS podeljuje plakate zaslužnim prostovoljcev - seznami in obrazložitve so na spletu.  
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: 2006
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitni povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Katalog informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Naziv: Državni svet Republike Slovenije
 • Sedež: Ljubljana, Šubičeva ulica 4
 • Odgovorna uradna oseba: dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta  
 • Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani Državnega sveta od leta 1996
 • Datum zadnje spremembe: junij 2022 
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ds-rs.si 
 • Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
 • Opis metapodatkov informatiziranih zbirk je dostopen na portalu odprtih podatkov javne uprave:  https://podatki.gov.si/

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organu

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojna oseba: dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta, tel.: 01 478 9801

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

2.f  Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 • Predlogi predpisov
 • Trenutno ni novih predlogov za zakonodajo, ki neposredno vplivajo na delo Državnega sveta, vendar bo zaradi odločbe Ustavnega sodišča U-I-248/08 v zakonodajni postopek vložen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Državnem svetu.

2.g  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • postopek potrditve mandatov državnih svetnikov;
 • postopek volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta;
 • postopek imenovanja sekretarja Državnega sveta;
 • postopek izvolitve komisije in imenovanja sekretarjev komisij;
 • postopki v zvezi z imuniteto članov Državnega sveta;
 • postopki v zvezi s pristojnostmi Državnega sveta v zakonodajnem postopku - zakonodajna pobuda, mnenje k zadevam iz pristojnosti Državnega zbora, zahteva za ponovno obravnavo zakona;
 • postopek za sprejem zahteve za preiskavo iz 93. člena Ustave (parlamentarna preiskava);
 • postopek za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam drugih zbirk
 • Pri določanju cen posredovanja informacij se uporabljajo določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07).

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Dostop prek spletnega mesta
 • Neposredni (fizični) dostop je možen vsak delovni dan od 9. do 15. ure na sedežu organa.

 
4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Pogosta vprašanja:

Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2016
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2017 
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2018
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2019
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2020
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2021

 

5. Revizijska poročila: Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije  

 

 

mag. Mateja Poljanšek

telefonska številka: 01 478 9815   

elektronski naslov: mateja.poljansek@ds-rs.si