Skip to main content
Seje Državnega sveta 

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Seje Državnega sveta
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Vabila za redne in izredne seje DS (dnevni red, materiali, posnetki sej, sprejeti sklepi).
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: marec 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno 
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Seje delovnih teles Državnega sveta

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Seje delovnih teles
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Vabila, materiali za seje, pripravljena mnenja in poročila komisij DS, ki se posredujejo v Državni zbor.  
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja  cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za  dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: marec 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina) 
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Vprašanja in pobude državnih svetnikov naslovljene na različne državne organe in odgovori institucij. 
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se  vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: marec 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Šifrant Državnega sveta 

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Šifrant Državnega sveta
3. Področje (šifrant): Vlada in javni sektor
4. Opis vsebine: Podatki o državnih svetnikih, članstvu državnih svetnikov v komisijah in interesnih skupinah
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: december 2017
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Dejavnosti Državnega sveta

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Dejavnosti Državnega sveta 
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine:  Zakonodajne pobude, zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti, poročila o delu 
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: 2003
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba: 

 

Poročila o delu Državnega sveta

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Poročilo o delu Državnega sveta 
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Poročilo o delu DS v posameznem letu in v mandatu, zbrani podatki o sprejetih mnenjih na komisijah in plenarnem zasedanju, obravnavi zakonodaje, pobudah državnih svetnikov. 
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: 2006
14. Pogostost  osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Civilna družba (posveti, zborniki)

1. Naziv institucije: Državni svet
2. Naziv zbirke podatkov: Civilna družba
3. Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
4. Opis vsebine: Posnetki posvetov organiziranih v DS, predstavitev zbornikov, ki nastanejo na podlagi posvetov. DS podeljuje plakate zaslužnim prostovoljcev - seznami in obrazložitve so na spletu.  
5. Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
11. Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
13. Datum nastanka: 2006
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
15. Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitni povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
18. Odgovorna oseba:

 

Katalog informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

 • Naziv: Državni svet Republike Slovenije
 • Sedež: Ljubljana, Šubičeva ulica 4
 • Odgovorna uradna oseba: mag. Monika Kirbiš Rojs, sekretarka Državnega sveta  
 • Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani Državnega sveta od leta 1996
 • Datum zadnje spremembe: september 2023 
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ds-rs.si 
 • Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
 • Opis metapodatkov informatiziranih zbirk je dostopen na portalu odprtih podatkov javne uprave:  https://podatki.gov.si/

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organu

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 • Pristojna oseba: mag. Monika Kirbiš Rojs, sekretarka Državnega sveta, tel.: 01 478 9804

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

2.f  Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 • Trenutno ni novih predlogov za zakonodajo, ki neposredno vplivajo na delo Državnega sveta, vendar bo zaradi odločbe Ustavnega sodišča U-I-248/08 v zakonodajni postopek vložen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Državnem svetu.

2.g  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • postopek potrditve mandatov državnih svetnikov;
 • postopek volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta;
 • postopek imenovanja sekretarja Državnega sveta;
 • postopek izvolitve komisije in imenovanja sekretarjev komisij;
 • postopki v zvezi z imuniteto članov Državnega sveta;
 • postopki v zvezi s pristojnostmi Državnega sveta v zakonodajnem postopku - zakonodajna pobuda, mnenje k zadevam iz pristojnosti Državnega zbora, zahteva za ponovno obravnavo zakona;
 • postopek za sprejem zahteve za preiskavo iz 93. člena Ustave (parlamentarna preiskava);
 • postopek za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Trenutno ne vodimo drugih informatiziranih zbirk podatkov.
 • Pri določanju cen posredovanja informacij se uporabljajo določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07).

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Dostop prek spletnega mesta
 • Neposredni (fizični) dostop je možen vsak delovni dan od 9. do 15. ure na sedežu organa.

 
4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Pogosta vprašanja:

Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2016
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2017 
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2018
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2019
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2020
Letno poročilo o informacijah javnega značaja 2021

 

5. Revizijska poročila: Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije  

 

 

Odgovorna oseba za informacije javnega značaja
mag. Mateja Poljanšek

telefonska številka: 01 478 9815   

elektronski naslov: mateja.poljansek@ds-rs.si             

 

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov
Nataša Terzić

telefonska številka: 01 478 9800

elektronski naslov: natasa.terzic@ds-rs.si                                                                                                                                                            

                           

Ohranjanje integritete Državnega sveta, drugih državnih organov in Republike Slovenije ter preprečevanje korupcije in nasprotja interesov je ena izmed dolžnosti državnih svetnikov in institucije Državnega sveta. Integriteta pomeni pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Pomeni celovitost, skladnost, pristnost, poštenost in verodostojnost. Korupcija je splošno razumljena kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega. Zakonsko jo opredeljena kot vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. Nasprotje interesov označuje okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog. Področje integritete in preprečevanja korupcije v Državnem svetu urejajo:

 

Etični kodeks Državnega sveta

Državni svet je v skladu z 8. in 67. členom Poslovnika Državnega sveta na seji dne 18. 3. 2015 sprejel Etični kodeks Državnega sveta, katerega namen je določitev etičnih načel, ki predstavljajo temelj delovanja državnih svetnikov tako pri neposrednem opravljanju funkcije, kot tudi drugje.

 

Prepovedi in omejitve sprejemanja daril uradne osebe

Funkcionarji, javni uslužbenci in osebe, ki na drugi pravni podlagi opravljajo delo v Državnem svetu (v nadaljevanju: uradne osebe) in njihovi družinski člani ne smejo sprejemati daril v zvezi z opravljanjem funkcije ali delom v Državnem svetu, razen v spodaj navedenih izjemah: 

 • protokolarna darila - uradna oseba ali njen družinski član lahko sprejme darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah. Táko darilo ne glede na vrednost vedno postane last Državnega sveta.
 • priložnostna darila manjše vrednosti - uradna oseba (ne pa tudi njen družinski član) lahko sprejme darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.) ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njegova vrednost pa ne presega vrednosti 100 evrov ne glede na obliko darila in število darovalcev.
 • darila simbolnega pomena - za darilo v zvezi z opravljanjem dela se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča ob določenih dogodkih (plakete, značke, zastavice, promocijski material in drugi predmeti podobne narave). Za te vrste daril torej prepoved in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ne veljajo in jih uradna oseba lahko sprejme.


Ravnanje v primeru sprejema darila

Uradna oseba mora v primeru sprejema darila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 8 dneh, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in ga izpolnjenega izročiti osebi, ki v Državnem svetu vodi seznam daril. Če darilo sprejme družinski član uradne osebe, obrazec izpolni in preda uradna oseba. Obrazca ni treba izpolniti, če je vrednost prejetega darila pod 50 evri, razen če je prejemnik v koledarskem letu od istega darovalca prejel več daril, katerih skupna vrednost presega 100 evrov.

Na obrazcu je poleg podatkov o prejemniku treba navesti tudi ime, priimek in naslov darovalca oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, vrsto in vrednost darila, razloge za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je bilo darilo dano. 


Absolutna prepoved sprejemanja daril, ne glede na izjeme

V nobenem primeru, tudi če gre za protokolarno ali priložnostno darilo, pa uradna oseba ali njen družinski član ne sme sprejeti darila:

 • če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje (npr. kaznivo dejanje jemanja in dajanja podkupnine, dajanje daril za nezakonito posredovanje ipd.),
 • če je to prepovedano z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
 • če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni in vrednostni boni ter kartice in drage kovine (razen, če je prevladujoč namen darila njegova spominska, zgodovinska ali podobna simbolna vrednost, npr. medalje, spominski in zbirateljski kovanci, ki jih izda centralna banka ali druga institucija, ki opravlja podobno vlogo kot centralna banka),
 • če bi sprejem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje dela uradne osebe.

V naštetih primerih torej velja absolutna prepoved sprejemanja daril, uradna oseba ali njen družinski član pa mora tako darilo zavrniti, vrniti darovalcu oziroma z njim ravnati v skladu s predpisi. Táko darilo v nobenem primeru ne more postati last prejemnika ali njegovega Državnega sveta.