Preskoči na glavno vsebino

Javne objave-old

Državni svet zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da zagotavlja enakopravno dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se kandidata izbere na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Prosta delovna mesta razpisujemo z javnimi natečaji za uradnike v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih oziroma z javnimi objavami strokovno-tehničnih delovnih mest v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ter na podlagi Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije.

 

Javni natečaji

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih se izvajajo postopki za nove zaposlitve za prosta strokovno-tehnična delovna mesta in za uradniška delovna mesta za določen čas oz. javni razpisi po Zakonu o delovnih razmerjih. Državni svet javne razpise objavlja na lastni spletni strani, lahko pa tudi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. v dnevnem časopisju.

Javni razpis je odprt za vse kandidate, edina omejitev za prijavo je izpolnjevanje v razpisu določenih zahtev.

 

Javni razpisi

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih se izvajajo postopki za nove zaposlitve za prosta strokovno-tehnična delovna mesta in za uradniška delovna mesta za določen čas oz. javni razpisi po Zakonu o delovnih razmerjih. Po tem zakonu se javni razpisi objavljajo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oz. v sredstvih javnega obveščanja.

Javni razpis je odprt za vse kandidate, edina omejitev za prijavo je izpolnjevanje v razpisu določenih zahtev.

 

Interne objave

Objave za zasedbo prostih delovnih mest pod rubriko interne objave, bodisi interni natečaji bodisi interni razpisi, so po Zakonu o javnih uslužbencih objavljene zaradi možnosti premeščanja javnih uslužbencev v okviru državne uprave ter pravosodnih organov, drugih državnih organov in uprav lokalnih skupnosti, ki so pristopili k "Dogovoru o vključitvi v interni trg dela", torej se na objavljene interne objave, ob izpolnjevanju tudi v objavi določenih zahtev, lahko prijavijo le že zaposleni v teh organih.

Aktualne objave: