Skip to main content

Strokovna služba

Telefonski imenik

Zaposleni   Delovno mesto Telefon          
SEKRETARIAT
dr. Dušan Štrus   sekretar Državnega sveta

01 478 9801

mag. Nuša Zupanec   sekretarka Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

01 478 9935

Lilijana Žurman   sekretarka Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

01 478 9814

mag. Mateja Poljanšek   sekretarka Komisije za državno ureditev

01 478 9815

Miro Podlipec   sekretar Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
 

01 478 9810

mag. Damijana Zelnik   sekretarka Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

01 478 9929

Meta Štembal   sekretarka Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
sekretarka Interesne skupine lokalnih interesov

01 478 9807

Neža Dular   sekretarka Mandatno-imunitetne komisije 
sekretarka Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
01 478 9819
Mateja Faletič   sekretarka Interesne skupine delojemalcev 01 478 9965
Katarina Živec   svetovalka III 0 1478 9802
Marija Škulj   višja referentka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9858

Mateja Vignjevič   višja referentka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9943

Lili Šincek   svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9805

Marina Petrović   svetovalka III

01 478 9943

Primož Vaupotič   svetovalec III

01 478 9812

SLUŽBA ZA PRAVNE IN ANALITIČNE ZADEVE
mag. Eva Obreza Modic   svetovalka za pravna vprašanja I

01 478 9819

dr. Aldijana Ahmetović   svetovalka za pravna vprašanja I

01 478 9818

Miha Plahutnik   svetovalec za pravna vprašanja III
 

01 478 9603

Nataša Terzić   svetovalka za pravna vprašanja I
sekretarka Interesne skupine delodajalcev

01 478 9819

Luka Glavač Gavrilović

  svetovalec za pravna vprašanja III - pripravnik  

Domen Končan

  svetovalec za pravna vprašanja III  
SPLOŠNA SLUŽBA
Nevenka Pacek   vodja službe

01 478 9806

Jelena Unčanin   svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje I

01 478 9910

Sonja Ftičar   svetovalka za finance

01 478 9955

Irena Balažic   svetovalka za kadre in javno naročanje I

01 478 9803

KABINET PREDSEDNIKA DS
Zofija Hafner   vodja kabineta predsednika DS

01 478 9804

mag. Marjeta Tratnik Volasko   urednica publikacij

01 478 9817

Patricija Šašek   predstavnica za odnose z javnostmi

01 478 9906

Tjaša Krenn   višja referentka

01 478 9799

 Duško Ćosić   voznik funkcionarja IV

01 478 9799