Preskoči na glavno vsebino

Strokovna služba

Telefonski imenik
Zaposleni Služba Delovno mesto Telefon
mag. Monika Kirbiš Rojs Sekretariat sekretarka Državnega sveta 01 478 9801
mag. Nuša Zupanec Sekretariat vodja Sekretariata Državnega sveta
sekretarka Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
01 478 9935
Lilijana Žurman Sekretariat sekretarka Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 01 478 9814
mag. Mateja Poljanšek Sekretariat sekretarka Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 01 478 9814
Rok Šimenc Sekretariat svetovalec 01 478 9820
mag. Damijana Zelnik Sekretariat sekretarka Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino 01 478 9929
Meta Štembal Sekretariat sekretarka Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, sekretarka Interesne skupine lokalnih interesov 01 478 9807
mag. Eva Obreza Modic Sekretariat sekretarka Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sekretarka Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev 01 478 9808
Neža Dular Sekretariat sekretarka Mandatno-imunitetne komisije, sekretarka Interesne skupine negospodarskih dejavnosti 01 478 9819
Mateja Faletič Sekretariat sekretarka Interesne skupine delojemalcev 01 478 9965
Marina Petrović Sekretariat svetovalka III 01 478 9943
Primož Vaupotič Sekretariat svetovalec II 01 478 9812
Boštjan Vilhar Sekretariat svetovalec III 01 478 9850
Luka Glavač Gavrilović Pravno - kadrovska služba vodja Pravno-kadrovske službe, svetovalec za pravna vprašanja III 01 478 9809
Katja Doles Rotar Pravno - kadrovska služba svetovalka za kadre in javno naročanje I 01 478 9603
dr. Domen Končan Pravno - kadrovska služba svetovalec za kadre in javno naročanje 01 478 9906
Nataša Terzić Pravno - kadrovska služba svetovalka za pravna vprašanja I, sekretarka Interesne skupine delodajalcev, odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov 01 478 9800
Maja Dolenšek Pravno - kadrovska služba svetovalka za pravna vprašanja II 01 478 9811
Jelena Unčanin Splošna služba svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje 01 478 9910
Sonja Ftičar Splošna služba svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje 01 478 9955
Marija Škulj Splošna služba višja referentka za upravljanje z dokumentarnim gradivom 01 478 9858
Mateja Vignjevič Splošna služba svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom 01 478 9821
Lili Šincek Splošna služba svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom 01 478 9805
Urška Habjan Kabinet vodja kabineta 01 478 9801
Suzana Lara Krause Kabinet predstavnica za odnose z javnostmi 01 478 9802
mag. Marjeta Tratnik Volasko Kabinet urednica publikacij 01 478 9817
Tjaša Krenn Kabinet višja referentka 01 478 9799
Anamarija Špelič Kabinet svetovalka III 01 478 9818
Robert Gasser Kabinet višji svetovalec v kabinetu predsednika 01 478 9953