Skip to main content

Plakete in plakete

Državni svet podeljuje priznanja in plakete. Priznanje Državnega sveta se podeljuje posameznikom, organom in institucijam za izjemne dosežke pri uveljavljanju funkcije  Državnega sveta ter tudi funkcionarjem in organom, ki imajo posebne zasluge za razvijanje medsebojnih stikov med Državnim svetom in med sorodnimi organi drugih držav na državni in deželni ravni z namen izmenjave izkušenj in vzpostavitve strokovnega sodelovanja, kar se kaže v utrjevanju institucij parlamentarne demokracije. Priznanje podeljuje Predsednik Državnega sveta na podlagi sklepa Državnega sveta o podelitvi priznanja praviloma ob pomembnejših srečanjih ali državnih praznikih.

Plaketo Državnega sveta, ki je izraz razvijanja in utrjevanja medsebojnih stikov, lahko Predsednik Državnega sveta podeli funkcionarjem organov v drugih državah, ki imajo podobne pristojnosti, kot jih ima Državni svet, oziroma članom delegacije takšnih organov. Prav tako ob mednarodnem dnevu prostovoljcev (5. december) podeli do 14 plaket posameznikom in organizacijam s področja civilne družbe, kot izraz sodelovanja Državnega sveta in civilne družbe pri širjenju prostovoljstva.

 

 

Slovesnost  s podelitvijo Plaket Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja za leto 2021 bo predvidoma v prvi polovici septembra 2022.  

 

Prejemniki plaket Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2021:

1. Marija ALEŠ
2. Janko CERKVENIK
3. Rojan DEVETAK
4. Andrej FRATNIK
5. Ivan GERJEVIČ
6. Jože GLOBOKAR
7. Borut KRAMER
8. Lovsko dobrodelno združenje Diana
9. Anka ONIČ
10. Janko ROŽMAN
11. Vladimira ŠKOF
12. Ana ULČAR
13. Marjeta VODIŠKAR
14. Olga ZGAGA

 

Obrazložitev dela prejemnikov plaket

Odziv prejemnikov plaket v medijih

 

 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2020 je slovesna podelitev potekala v četrtek, 7. decembra 2020, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2020 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Vida BAN
2. Dejana BAŠA
3. Branka BEZELJAK
4. Fantje z vasi - zastopa Tone PLEVČAK
5. Katja FON MERVIČ
6. Antonija GALJOT
7. Žiga KOVAČIČ
8. Friderik LAPANJA
9. David MARC
10.Jože OKOREN
11.Marija PETRIČ
12.Miran PREDIKAKA
13.Srečko ŠTAJNBAHER
14.Iztok VORKAPIĆ

 


Obrazložitev dela prejemnikov plaket


 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2019 je slovesna podelitev potekala v četrtek, 5. decembra 2019, v prostorih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

 

V 2019 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Cvetka BELC
2. Franjo ČRETNIK
3. Jože DROBEŽ
4. Mirjam FRANKOVIČ FRANETIČ
5. Albina KARMUZEL
6. Darko MARKOVIĆ
7. Jožef OGRAJENŠEK
8. Ema PERKOVIČ
9. Tone SIMONČIČ
10.Jure SODJA
11.Mojca STOPAR
12.Bela SZOMI KRALJ
13.Otokar VAČOVNIK
14.Darko ZAVRTANIK

 Obrazložitev dela prejemnikov plaket
 


 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2018 je slovesna podelitev potekala v torek, 7. decembra 2018, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2018 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Edo Pavao BELAK
2. Rajko BIVIC
3. Nace BREITENBERGER
4. Iva DEVETAK
5. Teodor GOZNIKAR
6. Primož JELŠEVAR
7. Branko JERŠIN
8. Marjan KARDINAR
9. Vincencija – Cena KESIČ
10. Maks LEŠNIK
11. Peter MISJA
12. Ljubomir MOTORE
13. Andrej SEVER
14. Jože SITAR

 


Obrazložitev dela prejemnikov plaket
 

 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra,  slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. V 2018 je slovesna podelitev potekala v torek 7. decembra 2017, v dvorani Državnega sveta.

 

V 2017 so plaketo Državnega sveta Republike Slovenije prejeli:

1. Jožef DAKSKOBLER
2. Marija FANEDL
3. Anton Marjan GERŽINA
4. Emil KAČIČNIK
5. Ida KRIŽANEC
6. Miran MÜLLNER
7. Samo NOVAK
8. Jože OSTERMAN
9. Cvijeta PAHLJINA
10. Branko RECEK
11. Majda SLAPAR
12. Rajko SLOKAR
13. Majda STRUC
14. Aleksandra ŠEGA

 


Obrazložitev dela prejemnikov plaket