Skip to main content

Posveti

Datum Naslov
27.09.2022 Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto
07.06.2022 4. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2022
27.05.2022 Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?
16.05.2022 Odgovornost za blaginjo
12.05.2022 Odprava prekarnosti na ravni mestnih občin
20.04.2022 Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri
25.03.2022 Implementacija ustavnega zakona o razvoju slovenskega znakovnega jezika
25.02.2022 Profesionalizacija zakonitega lobiranja
14.02.2022 Kulturna dediščina v razvojnih programih 2021-2027
25.01.2022 V čast in spomin prof. dr. Lovru Šturmu
14.01.2022 Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta
17.12.2021 Prehranska varnost kot strateška dobrina
28.10.2021 Posvet o vojnih grobovih, pokopališčih in grobiščih
21.10.2021 Predstavitev predloga sprememb volilnega sistema za volitve v Državni zbor
07.10.2021 Mesto kinologije v sodobni družbi - problemi in izzivi
21.06.2021 Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence
07.05.2021 Pogoji, ki jim more biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolinii
21.04.2021 Posvet o položaju študentov v Sloveniji
24.09.2020 Invazivne tujerodne vrste v gozdovih - Medsektorski izzivi in priložnost pri njihovem upravljanju
18.09.2020 Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija
08.06.2020 Svetovni dan varnosti hrane 2020
05.06.2020 Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov
06.03.2020 Finančni položaj slovenskih občin
30.01.2020 Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam
17.10.2019 Pokrajine v Sloveniji
27.06.2019 Uresničevanje človekovih pravic invalidov
19.06.2019 Javno in zasebno šolstvo
18.06.2019 Energetska politika v Sloveniji - trenutno stanje in trendi
10.06.2019 Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna
31.05.2019 Izzivi na področju dimnikarskih storitev
23.05.2019 Znakovni jezik za vse
24.04.2019 Prleška düša kot uvod v razpravo o Martinu Kojcu
19.04.2019 Naslovimo prekarnost za boljši jutri
15.04.2019 Od monopola do konkurence
12.04.2019 V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?
11.04.2019 So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?
11.03.2019 Ekološko + lokalno = Idelano
04.03.2019 Evropski pogled na sistemske rešitve problematike CHF kreditov
04.03.2019 70 let zveze NATO in 15 let članstva Slovenije v zvezi NATO
22.02.2019 Mednarodni strokovni posvet o postu
14.02.2019 Dvojezično šolstvo - pogled z več zornih kotov
13.02.2019 Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve
25.01.2019 Gospodarska diplomacija – mali igralci na globalnem trgu: primer Slovenije in Nizozemske
11.12.2018 Vpliv politike na vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov v Republiki Sloveniji
04.12.2018 Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast
12.11.2018 Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji
08.11.2018 Prihodnost poklicnega izobraževanja - sodelovanje šole, lokalnega okolja in delodajalcev v industriji 4.0
25.10.2018 Povezani v izobraževanju za naravovarstvo
18.10.2018 Ob izidu zbornika ŽupanJA
27.09.2018 Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe
24.09.2018 Financiranje slovenskih občin
25.05.2018 25. maj - evropski dan D za varstvo osebnih podatkov
24.05.2018 Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda?
23.04.2018 Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri
19.04.2018 Doprinos fundacij k razvoju Slovenije
18.04.2018 Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje
16.04.2018 Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača
09.04.2018 Problematika delovno-pravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski
27.02.2018 Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje
14.02.2018 Predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti
01.02.2018 Javna predstavitev in posvet o desetih zahtevah za družbeno odgovornost

Informacije o organizaciji posvetov in drugih dogodkov v Državnem svetu so na voljo v naslednjih gradivih:

Posveti, okrogle mize, konference in ostali dogodki civilne družbe, ki so v Državnem svetu potekali v preteklosti:

Zborniki s posvetov v letih 2004 - 2017 so dostopni tukaj.