Preskoči na glavno vsebino

Splošni pogoji uporabe spletnih strani

OPOZORILO: Ob uporabi spletnih strani se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletnih strani http://www.ds-rs.si/.

Z obiskom spletne strani oz. s prijavo na novice se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. Če se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, uporaba spletne strani oz. prijava na novice ter izpolnjevanje obrazcev na strani ni možno.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) strani http://www.ds-rs.si/ se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh http://www.ds-rs.si/ ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani http://www.ds-rs.si/ .
Ponudnik storitve si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela spletnih strani in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.
Z namenom, da se uporabnikom zagotovi čim boljša možna izkušnja, ponudnik storitve skrbi za stalno posodabljanje strani http://www.ds-rs.si/ . Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitve, ki jo zagotavlja ponudnik storitve, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila uporabniku.

2. POMEN IZRAZOV

Vlogo ponudnika storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) opravlja Državni svet Republike Slovenije.
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani http://www.ds-rs.si/ in jih na kakršenkoli način uporablja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
Član strani http://www.ds-rs.si/  je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi na novice ali izpolni vsaj en obrazec na spletnih straneh http://www.ds-rs.si/ .
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji uporabe ter drugimi navodili ponudnika.

3. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI http://www.ds-rs.si/

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do spletnih strani http://www.ds-rs.si/ zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do spletnih strani http://www.ds-rs.si/ . Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

Komunikacija med uporabniki in spletnim mestom http://www.ds-rs.si/ poteka prek standarda SSL (Secure Socket Layer), ki s pomočjo šifriranja zagotavlja, da do podatkov ne morejo dostopati tretje osebe.

4. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do spletnih strani http://www.ds-rs.si/ sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 3. točki pogojev uporabe. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 10. točki pogojev uporabe, omeji ali prekine dostop do vsebin http://www.ds-rs.si/ za posamezni IP uporabnika.
Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi vsebin bo ponudnik sproti objavljal na spletnih straneh http://www.ds-rs.si/ .

5. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo vsebin, objavljenih na http://www.ds-rs.si/ , ni starostnih omejitev. Uporaba spletne strani http://www.ds-rs.si/ je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Prijava drugih oseb ali izpolnjevanja obrazcev za druge osebe ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

6. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnih straneh http://www.ds-rs.si/ .

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Uporabnik naj uporablja storitev v skladu z navodili in priporočili ponudnika ter navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji uporabe.

8. SPLETNI PIŠKOTKI IN PRIDOBIVANJE JAVNO DOSTOPNIH PODATKOV

Spletna stran ne zbira podatkov s pomočjo piškotkov.

Piškotki so datoteke, namenjene boljši komunikaciji s spletno stranjo in izboljšanju delovanja spletnih strani ter za pripravo učinkovitih storitev. Prek teh datotek spletno mesto http://www.ds-rs.si/ pridobi javno dostopne podatke (tip brskalnika, operacijskega sistema, itd.), nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki, ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki dali na razpolago.

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:
• Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik ne prevzema odgovornosti.
• Ponudnik in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika.
• Uporabnik za uporabo vsebin potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik).
• Ponudnik ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
• Vse informacije in gradiva na straneh http://www.ds-rs.si/ so informativne narave. Ponudnik se trudi za čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
• Kopiranje, tiskanje ali shranjevanje slik, objavljenih na spletnih straneh http://www.ds-rs.si/ , ter njihova reprodukcija, je brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika prepovedana.
Uporaba grafičnih elementov in znamk, ki se pojavljajo na spletnih straneh http://www.ds-rs.si/ , je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja ponudnika. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

10. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:

• vsebin spletnih strani http://www.ds-rs.si/ ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali katerekoli druge namene kot tiste, ki so določeni v teh pogojih uporabe;
• ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletni strani http://www.ds-rs.si/ ;
• ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
• ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebine spletne strani http://www.ds-rs.si/ ;
• ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem http://www.ds-rs.si/ , ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

11. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za namen, za katerega so bili posredovani.
Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani http://www.ds-rs.si/ , pridobival, hranil in drugače obdeloval še za naslednje namene:
• pripravo anonimnih statističnih analiz (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov v določenem časovnem obdobju, uporaba spletne strani ipd.)
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
Ponudnik se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Uporabnik v postopku izpolnjevanja obrazcev posreduje zahtevane osebne podatke. Uporabnik zagotovi, da so ti podatki resnični. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za podatke, ki jih vpiše v obrazce na straneh http://www.ds-rs.si/ . Uporabnik potrjuje, da je bil pred izpolnjevanjem obrazcev ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo upravljavcu ob vnosu.
Uporabnik ob vnosu podatkov v obrazce podaja osebno privolitev, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje na spletno stran http://www.ds-rs.si/.
Osebni podatki obsegajo tudi tiste, ki jih ponudnik obdeluje v času, ko je uporabnik prijavljen/neprijavljen na spletni strani http://www.ds-rs.si/ in ki se primeroma nanašajo predvsem na naslednje okoliščine, tako uporabnika kot populacije, v katero uporabnik spada:
• jezik uporabnika,
• lokacija uporabnika,
• sredstvo dostopa,
• tip in verzija brskalnika, s katerim uporabnik dostopa do spletne strani,
• operacijski sistem, ki ga uporabnik uporablja,
• ločljivost zaslona uporabnika,
• ponudnik internetnih storitev uporabnika,
• ali uporabnik uporablja pametni telefon, osebni računalnik ali tablični računalnik,
• IP številka računalnika, s katerim se prijavlja na spletno stran.
• spletna stran, s katere je uporabnik prispel na spletno mesto http://www.ds-rs.si/ ,
• osebne preference uporabnika v zvezi s storitvijo.
Ponudnik se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.
Ponudnik bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

12. REKLAMACIJE

V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na gp@ds-rs.si .

13. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do strani.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani http://www.ds-rs.si/ s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov gp@ds-rs.si  ali pisno na naslov Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Ponudnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na spletni strani http://www.ds-rs.si/ preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. Če uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletnih strani http://www.ds-rs.si/ , sicer pa z obiskom spletne strani http://www.ds-rs.si/ potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.
 

Ljubljana, 1. 5. 2018