Skip to main content

Komisije državnega sveta

Komisija Predsednik/predsednica komisije Podpredsednik/podpredsednica komisije Člani komisije Sekretar/sekretarka komisije

Komisija za državno ureditev

Rajko Fajt

mag. Marko Zidanšek

mag. Mateja Poljanšek (tel. št.: 01 478 9815)

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

mag. Marija Lah

Tomaž Horvat

Miro Podlipec (tel. št.: 01 478 9810)

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Cvetko Zupančič

Branko Tomažič

mag. Eva Obreza Modic (tel. št.: 01 478 9819)

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Branimir Štrukelj

Bojan Režun

mag. Damijana Zelnik (tel. št.: 01 478 9929)

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Dušan Strnad

Samer Khalil

Meta Štembal (tel. št.: 01 478 9807)

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Bojan Kekec

Igor Antauer

Lilijana Žurman (tel. št.: 01 478 9814)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

mag. Peter Požun

Danijel Kastelic

mag. Nuša Zupanec (tel. št.: 01 478 9935)

Mandatno-imunitetna komisija

Franci Rokavec

Lidija Jerkič

Neža Dular (tel. št.: 01 478 9819)