Preskoči na glavno vsebino

Prejšnji mandati

VI. MANDAT (2017 - 2022)

Arhivska stran VI. mandata Državnega sveta
Arhivska stran VI. mandata Državnega sveta - pred selitvijo
Državni svetniki:
1. Igor Antauer 11. Danijel Kastelic ******
2. Dejan Crnek 12. Franc Kangler *
3. Rajko Fajt 13. Janoš Kern
4. Matjaž Gams 14. Bojan Kekec
5. Franc Golob 15. Samer Khalil
6. Mitja Gorenšček 16. Oskar Komac
7. Tomaž Horvat 17. Bojan Kontič **
8. Tone Hrovat 18. Alojz Kovšca - predsednik
9. Lidija Jerkič 19. Marija Lah
10. Branka Kalenić Ramšak 20. Marjan Maučec
21. Franjo Naraločnik **** 33. Branimir Štrukelj 
22. Srečko Ocvirk 34. Branko Šumenjak
23. Milan Ozimič 35. Boris Šuštaršič ***
24. Boris Popovič 36. Matjaž Švagan
25. Bojana Potočan 37. Davorin Terčon
26. Peter Požun 38. Branko Tomažič
27. Bojan Režun 39. Igor Velov
28. Miroslav Ribič 40. Bogomir Vnučec
29. Franci Rokavec 41. Željko Vogrin *****
30. Ladislav Rožič 42. Marko Zidanšek
31. Jože Smole 43. Cvetko Zupančič
32. Dušan Strnad  

* odstopil

** preminul

*** preminul

**** nadomestni državni svetnik (namesto Bojana Kontiča)

***** nadomestni državni svetnik (namesto Franca Kanglerja)

****** nadomestni državni svetnik (namesto Borisa Šuštaršiča)

 


Sekretar Državnega sveta:

dr. Dušan Štrus

 


 

V. MANDAT (2012 - 2017)

Arhivska stran V. mandata Državnega sveta
Državni svetniki:
1. Igor Antauer 11. Tomaž Horvat
2. Mitja Bervar - predsednik Državnega sveta 12. Franc Kangler*
3. Stojan Binder 13. Bojan Kekec
4. Zoran Božič 14. Samer Khalil
5. Uroš Brežan 15. Oskar Komac
6. Toni Dragar 16. Bojan Kontič**
7. Rajko Fajt 17. Alojz Kovšca
8. Alojz Glavač 18. Mirko Kozelj
9. Franc Golob 19. Darija Kuzmanič Korva
10. Janvit Golob 20. Marija Lah
21. Milan Lukić 32. Dušan Semolič
22. Rudi Matjašič*** 33. Jože Slivšek
23. Vincenc Otoničar 34. Dušan Strnad
24. Milan Medved**** 35. Stevo Ščavničar
25. Radovan Stanislav Pejovnik 36. Drago Ščernjavič
26. Miloš Pohole 37. Branimir Štrukelj
27. Boris Popovič 38. Branko Šumenjak
28. Bojana Potočan 39. Matjaž Švagan
29. Jože Požežnik 40. Jernej Verbič
30. Peter Požun 41. Peter Vrisk
31. Metod Ropret 42. Cvetko Zupančič

* prenehanje mandata zaradi kazenske obsodbe

** nadomestil Milana Medveda

*** nadomestil Franca Kanglerja

**** odstopil

 


Sekretar Državnega sveta:

Marjan Maučec

 


IV. MANDAT (2007 - 2012)

Arhivska stran prejšnjih mandatov Državnega sveta
Državni svetniki:
1. Matej Arčon 11. Mihael Jenčič
2. Drago Bahun 12. Lidija Jerkič
3. Stojan Binder 13. Blaž Kavčič - predsednik Državnega sveta
4. Rudolf Cipot 14. Bojan Kekec
5. Dušan Črnigoj 15. Marijan Klemenc
6. Toni Dragar 16. Jože Korže
7. Rajko Fajt 17. Alojz Kovšca
8. Darko Fras 18. Jernej Lampret
9. Janvit Golob 19. Branko Majes
10. Zoltan Jan 20. Borut Meh
21. Jože Mencinger 31. Dušan Semolič
22. Jože Mihelčič 32. Jože Slivšek
23. Vincenc Otoničar 33. Drago Ščernjavič
24. Milan Ozimič 34. Branimir Štrukelj
25. Milan Papič 35. Boris Šuštaršič
26. Anton Peršak 36. Jernej Verbič
27. Boris Popovič 37. Bogomir Vnučec
28. Peter Požun 38. Peter Vrisk
29. Rastislav Jože Reven 39. Cvetko Zupančič
30. Andrej Rus 40.  Drago Žura 


Sekretar Državnega sveta:

Marjan Maučec

 

       

III. MANDAT (2002 - 2007)

Državni svetniki:
1. Drago Bahun 11. Jože Ilc
2. Miran Bavčar* 12. Zoltan Jan
3. Stojan Binder 13. Vincenc Janša
4. Boris Janez Bregant 14. Zlatko Jenko
5. Ivan Bukovec 15. Jožef Jeraj
6. Robert Čeh 16. Marko Juvančič
7. Jožko Čuk 17. Ladislav Kaluža
8. Darko Fras 18. Anton Kampuš
9. Janvit Golob 19. Jurij Kavčič
10. Doro Hvalica  20. Petra Kersnič
21. Branko Kodrič** 31. Anton Peršak
22. Alojz Križman 32. Anton Rozman
23. Rado Krpač 33. Dušan Semolič
24. Branko Majes 34. Jože Stanič
25. Marjan Maučec 35. Janez Sušnik - predsednik Državnega sveta
26. Jože Mencinger 36. Štefan Teraž
27. David Nabergoj 37. Marta Turk
28. Vincenc Otoničar 38. Gregor Vovk Petrovski
29. Milan Ozimič 39. Peter Vrisk
30. Marija Perkovič 40.  Adolf Zupan
  41. Cvetko Zupančič


* nadomestil Branka Kodriča

** umrl v času mandata

 


Sekretar Državnega sveta:

Primož Hainz

II. MANDAT (1997 - 2002)

Državni svetniki:
1. Franc Batagelj 11. Alojzij Kaučič
2. Polde Bibič 12. Darko Kavre
3. Igor Blažina 13. Petra Kersnič
4. Jožko Čuk 14. Bojan Korošec
5. Branko Grims 15. Vladimir Korun
6. Tone Hrovat - predsednik Državnega sveta 16. Vekoslava Krašovec
7. Jože Ilc 17. Božo Kuharič
8. Zoltan Jan 18. Jurij Kuštrin
9. Vincenc Janša 19. Branko Lukšič
10. Karlo Kastelic 20. Avgust Majerič
21. Branko Matkovič 31. Jože Resman
22. Borut Meh 32. Cvetana Rijavec
23. Darja Odar 33. Veljko Rus
24. Alojz Oset 34. Dušan Semolič
25. Katarina Ovca Smrkolj 35. Alojz Suhadolc
26. Janez Oven 36. Boris Šuštaršič
27. Milan Ozimič 37. Franc Vodopivec
28. Bojan Petan 38. Albert Vodovnik
29. Janez Praper 39. Peter Vrisk
30. Dušan Rebolj 40. Milan Zver

 

 


Sekretarka Državnega sveta:

Marija Drofenik

   

I. MANDAT (1992 - 1997)

Državni svetniki:
1. Franc Ban 11. Franc Grašič
2. Ivo Benkovič 12. Andrej Hrastelj**
3. Polde Bibič 13. Tone Hrovat
4. Danijel Božič 14. Zoltan Jan
5. Branko Brumen 15. Fedja Klavora
6. Miroslav Cerar 16. Danilo Kovačič
7. Peter Čeferin 17. Ivan Kristan - predsednik Državnega sveta
8. Sandi Češko 18. Jože Magdič
9. Peter Glavič 19. Avgust Majerič
10. Franc Glinšek 20. Branko Matkovič
21. Dušan Milenkovič 31. Gregor Miklič
22. Dragan Mozetič 32. Marcel Štefančič
23. Aleš Ocepek 33. Dagmar Šuster
24. Dušan Plut 34. Boris Šuštaršič
25. Jože Resman 35. Miha Tišler
26. Evgen Sapač 36. Vladimir Tkalec
27. Miroslav Steržaj* 37. Simon Toplak
28. Janko Sušnik 38. France Vodopivec
29. Erih Šerbec 39. Albert Vodovnik
30. Majda Šlajmer - Japelj 40. Franc Zavodnik
  41. Jože Zupančič

 

* nadomestil Andreja Hrastelja

** umrl v času mandata


Sekretarka Državnega sveta:

Marija Drofenik