Skip to main content

Otroci in mladi predstavljajo prihodnost Slovenije in sveta. Državni svet zato v sklopu svojih dejavnosti v povezavi s civilno družbo posebno pozornost posveča prav odnosom z mladimi državljani. Med te aktivnosti pa ne spada le približevanje institucije Državnega sveta otrokom in mladostnikom. Državni svet vneto spodbuja razvoj državljanske zavesti ter razumevanje temeljnih vrednot demokratične, pravične in enakopravne družbe, saj le-to predstavlja bistvo sobivanja v slovenski državi. Prav tako podpira ozaveščanje najmlajših državljanov o slovenskem političnem sistemu in vključevanje malce starejših v demokratične in odločevalske procese, saj je odprtost teh procesov ključnega pomena za dobrobit celotne družbe. S pozornostjo, ki jo Državni svet nameni mladim državljanom, želi otroke in mladostnike že v času odraščanja naučiti pomembnosti aktivne civilne družbe ter naše skupne odgovornosti za sooblikovanje boljše prihodnosti.

 

Državni svet Republike Slovenije je julija 2021 v so-založništvu z Založbo Pivec izdal slikanico »Brezzobi tiger,« ki jo je napisal Igor Plohl, ilustrirala Nataša Vertelj, spremno besedo pa je prispeval predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

Slikanica skozi izvirno zgodbo o tigru Svetinu, ki poskuša prepričati troglavega zmaja Ljuba, naj spremeni sprejeto odločitev glede dodeljevanja pitne vode posameznim živalskim vrstam, na slikovit način prikazuje postopek ponovnega odločanja o zakonu. Kljub temu, da tigru Svetinu sicer pogosto ne uspe prepričati troglavega zmaja Ljuba k spremembi sprejete odločitve, se ta venomer trudi upoštevati argumente vsake posamezne živali in jih skozi argumentirano razpravo približati zmaju Ljubu, ki vlada deželi pod Triglavom. Zgodba na subtilen način mladim bralcem približa ne samo delovanje Državnega sveta in Državnega zbora in njune pristojnosti, temveč tudi pojasnjuje pomembnost upoštevanja drugačnosti za dosego pravične odločitve.

Frazem brezzobi tiger, ki opisuje tistega, ki je samo navidez nevaren, se pogosto uporablja tudi pri opisovanju Državnega sveta. Ob tem je Državni svet, prav tako kot tiger Svetin, že večkrat dokazal, da je skozi argumentirano razpravo in upoštevanje mnenja različnih deležnikov, mogoče prepričati Državni zbor k sprejemu drugačne - boljše rešitve. Problematika zagotavljanja zadostne količine pitne vode, ki je rdeča nit celotne zgodbe o brezzobem tigru Svetinu, je posebej pomembna in na simbolični ravni prikazuje tudi napore, ki jih je Državni svet namenil zaščiti pravice do pitne vode v Ustavi.

V Državnem svetu si želimo, da bi vse generacije mladih bralcev spoznale zgodbo o brezzobem tigru Svetinu, saj verjamemo, da jim lahko približa ne le delovanje Državnega sveta, temveč jim prek vseh pomembnih sporočil, ki jih vsebuje, poda pomembne usmeritve glede ravnanja v zasebnem življenju tako v  mladih letih kot tudi kasneje.

 


 

Povest o brezzobem tigru je objavljena tudi v obliki animacije. 

 

 

 

 

Državni svet Republike Slovenije si prizadeva institucijo in delovanje Državnega sveta približati predvsem najmlajšim. Pedagog mag. Igor Plohl je v ta namen pripravil učno gradivo, strokovni pregled pa je opravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Z učnim gradivom si učitelji lahko pomagajo pri obravnavi tematike organiziranost države (4. in 5. razred osnovne šole) v šolskih klopeh.

Državni svet Republike Slovenije si v naslednjih letih želi okrepiti aktivnosti, namenjene mladim. Obuditi želimo predvsem obiske osnovnošolskih otrok v prostorih Državnega sveta. Takšni obiski, ki so v preteklosti potekali v omejenem obsegu, so se namreč izkazali za izjemno dober način, kako mladim približati delo parlamenta, zlasti Državnega sveta, ki je v javnosti manj poznano. 

Ravno s tem ciljem je Državni svet pripravil program za otroke 4. in 5. razredov osnovnih šol, ki se v okviru predmeta Družba že spoznavajo s stališči in vrednotami okoljske, državljanske in domovinske vzgoje ter vzgoje o demokraciji in človekovih pravicah. Program, ki bo po dogovoru potekal ob ponedeljkih dopoldne v trajanju približno 60 minut, bo obsegal:

  • ogled animacije slikanice Brezzobi tiger,
  • predstavitev institucije Državnega sveta s kvizom, in
  • simulacijo zasedanja Državnega sveta. 


V kolikor bi tudi na vaši osnovni šoli želeli otrokom 4. in 5. razredov ponuditi možnost, da na praktični način spoznajo delo Državnega sveta, nam vaš interes sporočite na elektronski naslov: obiski(at)ds-rs.si