Preskoči na glavno vsebino

dr. Monika Kirbiš Rojs

dr. Monika Kirbiš Rojs
sekretarka Državnega sveta

Dr. Monika Kirbiš Rojs je po maturi na II. gimnaziji Maribor študij nadaljevala na ekonomskih fakultetah v Mariboru in Ljubljani. Od leta 2003 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance RS, v NLB, v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter v Mestni občini Maribor. Bila je tudi državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu, pristojna za vodenje kohezijske politike, v letih 2012 in 2013. Pred imenovanjem za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko leta 2020 je bila zaposlena v Slovenski Bistrici, kot vodja občinskega Oddelka za gospodarstvo in direktorica Razvojno informacijskega centra. Med drugim je vodila operativno vladno skupino za pripravo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost ter Partnerskega sporazuma in Programa kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Ima dolgoletne izkušnje tako s pripravo strateških razvojnih dokumentov države za koriščenje evropskih sredstev kot tudi s projektnim managementom. Trenutno opravlja funkcijo sekretarke Državnega sveta Republike Slovenije.